Promieniotwórczość wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi w świetle nowej Dyrektywy 51/2013 EURATOM oraz aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

KURS

 

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ WÓD PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
W ŚWIETLE NOWEJ DYREKTYWY 51/2013 EURATOM
ORAZ AKTUALNEGO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 

W październiku 2013 roku, Komisja Europejska uchwaliła Dyrektywę 2013/51/Euratom, określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych występujących w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jej zapisy znalazły się w obowiązującym od 28 listopada 2015 r.  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, którego wymagania dotyczą wszystkich ujęć wód pitnych w Polsce.

Rozporządzenie, o którym mowa określa:

1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne;

2) sposób oceny przydatności wody;

3) minimalną częstotliwość badań wody i miejsca pobierania próbek wody do badań;

4) zakres badania wody;

5) program monitoringu jakości wody;

6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody;

7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi badania jakości wody;

8) sposób informowania konsumentów o jakości wody;

9) sposób postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda nie spełnia wymagań jakościowych.

Program kursu

 

Zajęcia prowadzą specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej im. Marii Goeppert-Mayer.

 

Organizacja kursu:

  • Kurs trwa 1 dzień i obejmuje szkolenie teoretyczne.
  • Termin kursu ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy uczestników. 
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie.
  • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu.
  • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900 i prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG.
     

Termin kursu: po zebraniu grupy

Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a.                                  

Cena: 420,00 zł od osoby (zwolnione z VAT).

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-26-04, e-mail: bwojcik@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.