Składowanie węgla kamiennego oraz inwentaryzacja zasobów

KURS SPECJALISTYCZNY :

SKŁADOWANIE WĘGLA KAMIENNEGO ORAZ INWENTARYZACJA ZAPASÓW
 

Cel kursu: zapoznanie uczestników z zasadami składowania oraz inwentaryzowania zapasów węgla kamiennego zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi utrzymywania zapasów paliw.

Zajęcia prowadzi  kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych – akredytowanego
w PCA według PN-EN ISO/IEC 17025:2005, posiadającego certyfikat Lloyd’s Register Quality
Assurance Limited (potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z ISO 9001:2008)

Program kursu
 

Termin:  2021 r. (po zebraniu grupy)

Miejsce kursu: Główny Instytut Górnictwa, Aleja Korfantego 79 a,40-166 Katowice,

                           zajęcia rozpoczynają się o godz. 900                                                                

Cena: 560,00 zł. od osoby (zwolnione z VAT).
 

Organizacja:

  • Kurs obejmuje 8 godzin wykładów teoretycznych.
  • Termin  zostanie potwierdzony fax-em do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
  • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (kawa, herbata).
  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności
     

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-17, 32-259-26-04, e-mail: bkobylinska@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.