Działalność Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w świetle zmian w ustawie – Prawo energetyczne oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Szkolenie jednodniowe dla przedstawicieli
Jednostek Samorządu Terytorialnego:

 

Działalność Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w świetle zmian w ustawie – Prawo energetyczne oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii.

 

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, jednostki naukowej podległej Ministerstwu Energii, zaprasza na  szkolenie prowadzone przez wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki, dedykowane osobom związanym z samorządem terytorialnym.

Celem szkolenia będzie przybliżenie podstawowych obszarów działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestie związane z przyłączaniem podmiotów do sieci (uwzględniając też jednostki wytwórcze, w tym małe instalacje oraz mikroinstalacje) oraz na kwestie związane ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej (uwzględniając przy tym zarówno odbiorców końcowych jak też wytwórców czy też prosumentów).  

Szkolenie zostanie poświęcone również taryfom oraz rozliczeniom, ze wskazaniem różnych kierunków optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Wszystkie wybrane zagadnienia będą omawiane w kontekście ostatnich zmian w Prawie energetycznym oraz ustawie o odnawialnych źródłach energii.
 

Szkolenie poprowadzi: specjalista w omawianym zakresie tematycznym, wieloletni pracownik URE

Organizacja:

  • Szkolenie trwa 5 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz dyskusję.
  • Termin  zostanie potwierdzony fax-em do osób i firm uprzednio zgłoszonych.
  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności
  • Prosimy o odesłanie załączonej karty uczestnictwa
     

Termin: po zebraniu grupy lub na zamówienie

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Cena: 350,00 zł/osobę (zw. z VAT) za udział w jednym dniu szkoleniowym lub 500,00 zł przy uczestnictwie w obu dniach szkoleniowych. Cena uwzględnia materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczeń oraz poczęstunek w trakcie kursu (kawa, herbata, catering).

 

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.