ATEX USER Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy

ATEX USER

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWWYBUCHOWE W MIEJSCACH PRACY

Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rzeczywistym)

 

Specjalistyczny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy – prezentujący zapisy prawa polskiego oraz postanowienia dyrektywy ATEX USER 1999/92/WE (ATEX 137).

Przeznaczony dla pracowników nadzoru technicznego i technologicznego, kierowników i pracowników jednostek BHP zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej.

 

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU:

Dyrektywa ATEX USER
 • Podstawy prawne, definicje.
 • Obowiązki pracodawcy.
 • Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem - definicje.
 • Ocena i analiza ryzyka.
 • Dobór środków ochrony przeciwwybuchowej.
 • Identyfikacja źródeł zapłonu.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

 • Sporządzanie i weryfikacja DZPW.
 • Użytkowanie i aktualizacja DZPW.
 • Użytkowanie DZPW w praktyce (przykłady).

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzi  ekspert Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx. 

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku - omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, poczęstunek).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin  21 maja 2021 r

(możliwy wcześniejszy termin po ew. zebraniu grupy)

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Centrum Rozwoju Kompetencji, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                                            

Cena: 650,00 zł/osobę (zw. z VAT)
 

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. +48 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.