Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy, w których występują pyły palne

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w miejscach pracy,
w których występują pyły palne

 

-  Elektrownie/elektrociepłownie - Przemysł spożywczy - Przemysł drzewny
- Przemysł farmaceutyczny -Przemysł budowlany

 

Specjalistyczny kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, związany z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy w którym występują pyły palne. Kurs przeznaczony jest dla :

 • kierowników i pracowników jednostek BHP zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej
 • pracowników nadzoru technicznego i technologicznego
 • osób odpowiedzialnych za zakupu maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych
 • osób odpowiedzialnych za organizację prac usługowych w strefach zagrożonych wybuchem.

 

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

Podstawy prawne

 • Definicje, podstawowe pojęcia
 • Obowiązki pracodawcy
 • Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w zakładzie i wymagane dokumenty
 • Dyrektywa ATEX oraz Dyrektywa USER – podstawowe informacje

Praca w strefach zagrożonych wybuchem pyłów palnych

 • Klasyfikacja i wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem - definicje
 • Ocena i analiza ryzyka – zasady podstawowe
 • Dobór środków ochrony przeciwwybuchowej
 • Organizacja pracy  w strefach zagrożonych wybuchem
 • Identyfikacja źródeł zapłonu
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem
 • Weryfikacja kompetencji podmiotów zewnętrznych wykonujących prace usługowe w strefach zagrożonych wybuchem oraz świadczących usługi konsultingowe

Pokazy wybuchów eksperymentalnych.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzi  ekspert Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX,  specjalista Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych - GIG, jedynego w Polsce, dysponującego wieloma stanowiskami służącymi do badania parametrów wybuchowości pyłów - w tym komorami o pojemnościach od 20 dcm3 do 5 m3 oraz unikalnym Silosem zbożowym - pozwalającymi na przeprowadzanie doświadczeń zarówno w skali mikro, jak i w warunkach przemysłowych.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku - omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, poczęstunek).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE*** (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 105 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego
  w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin  6 kwietnia 2020 r. (po zebraniu grupy)

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                                            

Cena: 650,00 zł/osobę (zw. z VAT)
 

Karta zgłoszenia
 

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu