Dofinansowanie

Studia podyplomowe oraz kursy będące w ofercie Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG mogą być dofinansowywane.
Dofinansowanie te można uzyskać w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub
Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).