Elektryczność statyczna w przemyśle

Szkolenie 1-dniowe:

Elektryczność statyczna w przemyśle. Zagrożenia, aspekt prawny, metody ochrony.

 

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, których zakres obowiązków obejmuje między innymi kontrolę wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku i przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,  pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa.

W szczególności dla osób dokonujących kontroli:

 • obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, w tym budowli rolniczych oraz tam gdzie występują mieszaniny wybuchowe par, pyłów i gazów,
 • budynków i obiektów ruchu zakładu górniczego, gdzie manipuluje się środkami i sprzętem strzałowym,
 • urządzeń i instalacji do napełniania zbiorników,
 • bazy i stacji paliw oraz rurociągów przesyłowych produktów naftowych.

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu zagrożeń powodowanych przez elektryczność statyczną w odniesieniu do aktualnych wymagań prawnych i normatywnych.

Tematyka szkolenia obejmuje elektryczność statyczną w oparciu o następujące ustawy: Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks pracy, ustawę o dozorze technicznym, ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz aktualny stan prawny w zakresie aktów wykonawczych (rozporządzeń ministrów) do tych ustaw. Aktualny stan prawny obejmuje lata 2015 do 2017.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Wprowadzenie do elektryczności statycznej.
 • Rodzaje zagrożeń.
 • Aspekt prawny elektryczności statycznej:
 • Metody ochrony przed elektrycznością statyczną.
 • Ochrona człowieka w aspekcie nie doprowadzenia do elektryzacji oraz ochrony przed wyładowaniem do ciała człowieka
 • Strefy EPA.
 • Antystatyzacja wyrobów z tworzyw sztucznych.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Szkolenie poprowadzi  ekspert GIG z dziedziny elektryczności statycznej w przemyśle, certyfikowany koordynator ESD w zakresie planowania oraz wdrażania rozwiązań ochrony przed ESD (wyładowanie elektrostatyczne).

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne i seminarium podsumowujące. 
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE*** (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 105 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w Państwa  siedzibie po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin szkolenia: 22.03.2019 r. 

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                               

Cena: 490 zł/osobę (zw. z VAT)

 

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu