Elektryczność statyczna w przemyśle

Szkolenie 1-dniowe:

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA W PRZEMYŚLE.
ZAGROŻENIA, ASPEKT PRAWNY, METODY OCHRONY.

 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw, gdzie na stanowiskach pracy występują zagrożenia związane z elektrycznością statyczną.

Przedsiębiorstwa z branży elektronicznej oraz przedsiębiorstwa gdzie w procesie produkcyjnym dochodzi do elektryzacji zaburzającej proces produkcyjny lub mające negatywny wpływ na człowieka i otoczenie (w tym strefy zagrożone wybuchem) powinny mieć pracowników wyszkolonych w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną.

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zależności fizycznych powodujących elektryzację, przedstawienie metod badań oraz kontroli parametrów elektrostatycznych, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu zagrożeń powodowanych przez elektryczność statyczną.

W trakcie szkolenia zaplanowane są symulacje elektryzacji oraz przykładowe pomiary odzieży, butów, posadzek.

Tematyka szkolenia obejmuje elektryczność statyczną w oparciu o aktualny stan normalizacyjny oraz następujące ustawy: Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks pracy, ustawę o dozorze technicznym, ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz aktualny stan prawny w zakresie aktów wykonawczych (rozporządzeń ministrów) do tych ustaw.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Podstawy elektrostatyki.
 • Wprowadzenie do elektryczności statycznej.
 • Rodzaje zagrożeń.
 • Demonstracja elektryzacji tworzyw sztucznych i człowieka.
 • Aspekt prawny elektryczności statycznej – system oceny zgodności.
 • Obszar regulowany prawnie, dyrektywy europejskie, prawo polskie.
 • Metody pomiarów parametrów elektrostatycznych.
 • Metody ochrony przed elektrycznością statyczną.
 • Ochrona człowieka przed elektryzacją oraz wyładowaniami elektrostatycznymi w środowisku pracy.
 • Strefy EPA.
 • Antystatyzacja wyrobów z tworzyw sztucznych.
 • Dobre praktyki w zakresie zwalczania ESD.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Szkolenie poprowadzi  ekspert GIG z dziedziny elektryczności statycznej w przemyśle, certyfikowany koordynator ESD w zakresie planowania oraz wdrażania rozwiązań ochrony przed ESD (wyładowanie elektrostatyczne).

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne i seminarium podsumowujące. 
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w Państwa  siedzibie po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin szkolenia: I półrocze 2020 r. 

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                               

Cena: 490 zł/osobę (zw. z VAT)

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.