Nowe wymagania ochrony danych osobowych zgodnie z RODO

Nowe wymagania ochrony danych osobowych zgodnie z RODO

– jak prawidłowo przygotować przedsiębiorstwa górnicze

oraz uniknąć kar pieniężnych

 

Nadchodzi rewolucja w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Należy już teraz przygotować przedsiębiorstwa górnicze do nowych regulacji.

Za naruszenie przepisów ustawa przewiduje bardzo wysokie kary.

Niebezpieczne są nie tylko kary administracyjne ale i odpowiedzialność cywilna.

 

Od maja 2018 zacznie w Polsce obowiązywać unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, (RODO). Niezrealizowanie obowiązków wynikających z RODO może skutkować odpowiedzialnością administracyjną i cywilną administratora danych osobowych. Przygotowanie do realizacji obowiązków wynikających z RODO oznacza konieczność przygotowania nowej dokumentacji. Szkolenie ma na celu wprowadzenie administratorów danych we wskazane powyżej problemy.

 

Ramowy program szkolenia.

 • RODO: wejście w życie, obowiązywanie, podstawowe pojęcia.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Odpowiedzialność administracyjna i odpowiedzialność cywilna w RODO.
 • Rejestr czynności przetwarzania danych prowadzony przez administratora danych.
 • Rejestr kategorii czynności prowadzonych przez podmiot przetwarzający.
 • Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 • Polecenie przetwarzania danych osobowych.
 • Ochrona danych w fazie projektowania, domyślna ochrony danych.
 • Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych.
 • Obowiązki informacyjne i  uprawnienia kontrolne w RODO
 • Prawo do bycia zapomnianym i przepisy podobne – uprawnienia korekcyjne
 • Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych
 • Inspektor Ochrony Danych

 

Szkolenie adresowane jest do branży górniczej: administratorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych, kierownictwa przedsiębiorstw górniczych oraz  informatyków.

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzi ekspert,  doktor prawa, uznany trener i wieloletni wykładowca podstaw prawnych administracji elektronicznej. Współautor komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym, do ustawy o ochronie danych osobowych i do instrukcji kancelaryjnej.
 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 8 godzin wykładowych (45 min.) i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, słodki catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

Termin: ogłoszony po zebraniu grupy

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                                            

Cena: 450,00 zł/osobę (zw. z VAT)

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.