Jak zatrudniać cudzoziemców w Polsce w 2020 r.

Główny Instytut Górnictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Katowicach Branża Górnicza, Budowlana i Przemysłowa zapraszają do udziału w szkoleniu na temat:

 

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP  –  BRANŻA GÓRNICZA

 

Celem szkolenia jest omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, z szczególnym zwróceniem uwagi na górnictwo po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. procedura zatrudnienia na podstawie ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę/pobyt i pracę.

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej. Tematyka szkolenia uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedsiębiorców chcących zatrudniać obcokrajowców, w szczególności pracowników Działów Personalnych oraz Służb BHP.
   

Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na pytania:

- jak zatrudnić cudzoziemca w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2018 r.?

- jak uzyskać dla cudzoziemca zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?

- jak uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca (wysokości kary do 30 tyś zł)?

- jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3?

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce.
 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
 • Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”. 
 • Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski.  
 • Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski.  
 • Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
 • Omówienie warunków dopuszczających cudzoziemców delegowanych do pracy  w Polsce na podstawie dokumentów uzyskanych za granicą – na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy.  
 • Uznawanie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.
 • Wymogi w zakresie szkolenia obcokrajowców i zasad  dopuszczania ich do pracy w ruchu zakładu górniczego-regulacje prawne.
 • Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca.
 • Zameldowanie cudzoziemca w Polsce.
 • Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca.

 

REFERENCJE

Główny Instytut Górnictwa prowadzi kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin od 1996 r. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Szkolenie poprowadzą; absolwent Wydziału Prawa i Administracji, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiedzialny za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, który posiada tytuł głównego specjalisty z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Praktyk – jako inspektor pracy przeprowadził kilkaset kontroli zatrudnienia cudzoziemców. Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudniania cudzoziemców, oraz pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne, indywidualne konsultacje, warsztaty i dyskusję.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w Państwa  siedzibie po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r., zaktualizowany na 2020 rok.
 • Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa z dniem 16 lipca 2007 r. zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 

                

Termin szkolenia: 16-17.11.2020 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Sala Górnicza, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice                               

Cena550 zł/osobę (zw. z VAT) dla członków Stowarzyszenia, dla pozostałych osób 600 zł/osobę (zw. z VAT)

 

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu

 

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.