Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP - branża budowlana

Główny Instytut Górnictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służb BHP w Katowicach Branża Górnicza, Budowlana i Przemysłowa zapraszają do udziału w szkoleniu na temat:

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE RP – BRANŻA BUDOWLANA 

 

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej nie wyobrażają sobie prowadzenia działalności bez  personelu
z zagranicy. Dla cudzoziemców Polska jest atrakcyjnym miejscem pracy. Podmioty zatrudniające cudzoziemców muszą pamiętać o tym, że proces ten jest bardziej skomplikowany niż zatrudnienie obywatela RP. Częste zmiany i nowelizacje przepisów nie ułatwiają i tak złożonej procedury zatrudnienia obcokrajowca.

Szkolenie ma na celu omówienie zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, po zmianach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach.

Podczas szkolenia zostaną pokazane rzeczywiste dokumenty pobytowe oraz przekazane praktyczne uwagi dotyczące wypełnienia formularzy w procedurze zatrudnienia, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę.

Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce oraz poznać stanowiska: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.

Podczas szkolenia prowadzący odpowie na pytania jak prawidłowo zatrudnić cudzoziemca w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy i przedstawi sprawdzone metody postępowania, zgodne z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną. Tematyka szkolenia na bieżąco uwzględniała będzie problemy zgłaszane przez uczestników.

 

Szkolenie pozwoli odpowiedzieć na pytania:

 • jak zatrudnić cudzoziemców w oparciu o wpis do ewidencji oświadczeń w 2019 r.?
 • jak uzyskać zezwolenie na pracę/pobyt i pracę?
 • co to są zezwolenia wewnątrzkorporacyjne, mobilność krótkoterminowa oraz mobilność długoterminowa?
 • jak uniknąć kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wysokości nawet do 30 tyś zł?
 • jak nie dopuścić do przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3?

 

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców w Polsce.
 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce.
 • Praca w oparciu o wpis do „ewidencji oświadczeń”.
 • Zezwolenie na pracę cudzoziemców na terenie Polski.  
 • Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemców na terenie Polski.  
 • Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
 • Powierzenie pracy po zalegalizowaniu pobytu i pracy cudzoziemca i ich konsekwencje dla wykonawców / podwykonawców.
 • Uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca.
 • Zameldowanie cudzoziemca w Polsce.
 • Wyjaśnienie obowiązków odnoszących się do cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez podmioty nie mające siedziby na terenie RP.
 • Omówienie warunków dopuszczających cudzoziemców delegowanych do pracy  w Polsce na podstawie dokumentów uzyskanych za granicą – na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy. 
 • Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca (dla wykonawców i podwykonawców).
 • Obowiązki wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REFERENCJE

Główny Instytut Górnictwa prowadzi kursy i szkolenia oraz studia podyplomowe i doktoranckie z zakresu różnych dziedzin i dyscyplin od 1996 r. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

KADRA DYDAKTYCZNA

Szkolenie poprowadzi absolwent Wydziału Prawa i Administracji - przez 14 lat pracownik Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. Od stycznia 2008 r. do sierpnia 2018 r. odpowiedzialny w Państwowej Inspekcji Pracy za planowanie i rozliczanie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Jeden z dwóch pierwszych inspektorów pracy w PIP, który uzyskał tytuł specjalisty z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz pierwszy i jedyny inspektor pracy w Polsce, który posiada tytuł głównego specjalisty z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przez 15 miesięcy kierował sekcją legalności zatrudnienia.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne, indywidualne konsultacje, warsztaty i dyskusję.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy)w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w Państwa  siedzibie po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r., zaktualizowany na 2020 rok.
 • Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa z dniem 16 lipca 2007 r. zostało wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego 
   

Termin szkolenia:  po zebraniu grupy               

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                              

Cena: 550 zł/osobę (zw. z VAT) dla członków Stowarzyszenia,  dla pozostałych osób 600 zł/osobę (zw. z VAT)

Karta zgłoszenia
 

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.