Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną

Szkolenie 1-dniowe:

OCHRONA PRZYRZĄDÓW ELEKTRONICZNYCH PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ.
Szkolenie praktyczne dla osób odpowiedzialnych za zagadnienia związane z ochroną przed ESD.

 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw, które wdrażają u siebie wymagania dotyczące ochrony przed elektrycznością statyczną według norm IEC 61340-5-1 oraz IEC 61340-5-2,oraz   gdzie na stanowiskach pracy występują zagrożenia związane z elektrycznością statyczną lub istnieje ryzyko uszkodzenia przyrządów półprzewodnikowych i podzespołów elektronicznych przez wyładowanie elektrostatyczne (ElectroStaticDischarge). Konieczność przeszkolenia pracowników w tym zakresie wynika z wymagań norm dotyczących wdrożenia strefy EPA (ESD PRotectedArea).

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zależności fizycznych powodujących elektryzację, przedstawienie metod badań oraz kontroli parametrów elektrostatycznych, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu zagrożeń powodowanych przez elektryczność statyczną. W trakcie szkolenia zaplanowane są symulacje elektryzacji oraz przykładowe pomiary elektryzacji odzieży, butów, posadzek. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione podstawowe metody ochrony przed elektrycznością statyczną w branży elektronicznej, między innymi konstrukcja i wykonanie strefy EPA (ESD ProtectedArea). Efektem szkolenia jest pozyskanie wiedzy na temat programu kontroli ESD przez pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach branży elektronicznej.
 

Tematyka szkolenia obejmuje elektryczność statyczną w oparciu o aktualny stan normalizacyjny wg norm z serii IEC 61340:Znakowanie ESDS, konfiguracja strefy EPA, konstrukcja strefy EPA, praca w terenie i w strefie EPA, opakowania ochronne, szkolenia wewnętrzne personelu, odpowiedzialność za jakość, kontrole strefy EPA w tym audyty.

REFERENCJE

Organizujemy kursy i szkolenia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Szkolenia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Szkolenie poprowadzi  ekspert GIG z dziedziny elektryczności statycznej, certyfikowany koordynator ESD, Przewodniczący Komitetu Technicznego 143 ds. elektryczności statycznej, Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrostatyki SEP, Audytor wewnętrzny.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 • Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne i seminarium podsumowujące.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE*** (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności,
  nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych,
  po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w Państwa  siedzibie po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin szkolenia:   do uzgodnienia (kwiecień 2020)

Forma szkolenia:    webinarium

Miejsce:      Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79a, 40-166 Katowice                                          

Cena:   500 zł (zwolnione z VAT)

Karta zgłoszenia

Kontakt: Maciej Kopiec, tel. 32-259-26-04, e-mail: mkopiec@gig.eu
 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.