Studia Podyplomowe

Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa realizuje studia podyplomowe, które adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłebić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje.

Wysoką jakość prowadzonego przez nas kształcenia zapewnia staranny dobór kadry dydaktycznej, jak również właściwe programy nauczania oraz nowoczesne wyposażenie sal wykładowych.

W oparciu o współpracę z jedną z najlepszych uczelni wyższych w kraju, jaką jest Szkoła Główna Handlowa z Warszawy, realizujemy studia podyplomowe, w całości prowadzone przez doświadczoną kadrę naukową z tejże uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.
 

Centrum Rozwoju Kompetencji GIG oferuje również pomoc w zakresie procedury uzyskania dofinansowania w wysokości 80 lub 100 % ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego, na realizację studiów podyplomowych oraz kursów będących w ofercie GIG.