Kursy z zakresu tematyki przeciwwybuchowej

Centrum Rozwoju Kompetencji Głównego Instytutu Górnictwa w swojej ofercie posiada szereg kursów z zakresu tematyki przeciwwybuchowej.

Kursy te przeznaczone są zarówno dla handlowców, inspektorów fabrycznych, projektantów, producentów jak i osób nadzorujących eksploatację urządzeń i systemów ochronnych w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej.
 

Byliśmy gospodarzami Międzynarodowego Forum Jednostek Notyfikowanych w zakresie dyrektywy ATEX w maju 2017.

   

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu, od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.
 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kursy poprowadzą  eksperci  Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx oraz takich jednostek współpracujących jak Politechnika Śląska, AGH, WUG, UDT.
 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

  

ORGANIZACJA KURSÓW

 • Kursy trwają 8 godzin wykładowych/dzień szkoleniowy (6 godzin zegarowych/dzień szkoleniowy) i obejmują wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku - omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, poczęstunek).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

DOFINANSOWANIE

Kursy z zakresu przeciwwybuchowości zamieszczone są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:
mikroprzedsiębiorstwa - 80%
małe przedsiębiorstwa - 70%
średnie przedsiębiorstwa - 50%

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.
Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie :http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.