Projekty finansowane ze środków publicznych

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa w swojej działalności realizuje również projekty finansowane ze środków publicznych. Dotychczasowe przedsięwzięcia dofinansowywane były między innymi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolenictwa Wyższego.