Wymagania dla środków ochrony indywidualnej wprowadzanych do użytku w zakładach górniczych

KURS SPECJALISTYCZNY:

WYMAGANIA DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WPROWADZANYCH DO UŻYTKU W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

 

Kurs specjalistyczny z zakresu aktualnych wymagań wobec środków ochrony indywidualnej oraz zasad ich doboru, w oparciu o system oceny zgodności Unii Europejskiej oraz obowiązujące normy, przepisy i doświadczenia praktyczne.

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • pracowników działów logistyki materiałowej KWK
 • pracowników działów przetargów
 • służb BHP zakładów górniczych
 • firm świadczących specjalistyczne usługi na rzecz górnictwa
 • dystrybutorów i producentów środków ochrony indywidualnej
   

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy z zakresu wymagań dla środków ochrony indywidualnej wprowadzanych do użytku w zakładach górniczych organizujemy od 2003 roku. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.
 

PROGRAM KURSU

 • System oceny zgodności Unii Europejskiej i zasady wprowadzania wyrobów do obrotu
 • Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej określone w Dyrektywie 89/686/EWG i normach zharmonizowanych
 • Dodatkowe wymagania dla środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych
 • Dobór środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w zakładzie górniczym.
   

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa oraz specjaliści w zakresie Dyrektywy 89/686/EWG i norm zharmonizowanych.
 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje szkolenie teoretyczne i seminarium podsumowujące. 
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE*** (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 105 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/7/2015 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.
   

Termin kursu: 19 maja 2017 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                               

Cena: 490 zł/osobę (zw. z VAT)

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 032-259-22-33, e-mail: dlorenc@gig.katowice.pl