DEx-II A - dla pracowników niefunkcyjnych

KURS TYPU DEx-II  A

dla UŻYTKOWNIKÓW URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
- pracowników niefunkcyjnych. 

 
Kurs adresowany jest do osób eksploatujących urządzenia i systemy ochronne w przestrzeniach zagrożonych występowaniem atmosfery wybuchowej w pozagórniczych zakładach przemysłowych, w których występują miejsca sklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem.

Celem kursu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz podniesienie kwalifikacji pracowników nie funkcyjnych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zatrudnionych w zakładach przemysłowych - poza sektorem górnictwa węgla kamiennego.

Preferowane wymagania dla kandydatów na kurs: elektromonterzy oraz inni nie funkcyjni pracownicy zatrudnieni w strefach zagrożonych wybuchem.

Zajęcia prowadzą eksperci Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i Zagrożeń Technicznych oraz Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni Doświadczalnej "Barbara" GIG.

Tematyka zajęć obejmuje między innymi: podstawowe informacje o zagrożeniach wybuchowych, podstawy Dyrektywy ATEX, klasyfikację pyłów i gazów wybuchowych, bezpieczeństwo zapewniane przez typowe urządzenia w obudowie przeciwwybuchowej, zagrożenie elektrycznością statyczną, podstawy znakowania urządzeń, kod IP, naprawy, dokumenty oraz gospodarkę urządzeniami.

Najbliższy termin kursu:  18-20.05.2020, 2-4.11.2020 r. r.

Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a.

Cena: 1.200 zł. od osoby (zwolnione z VAT).

Organizacja:

  • Kurs trwa 3 dni;  Zajęcia rozpoczynają się o godz. 900
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia - decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w szkoelniu. Na życzenie pośredniczymy w rezerwacji hotelu (Hotel KATOWICE: 115 zł od osoby ze śniadaniem). 
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe a po kończeniu kursu, stosowne zaświadczenie ukończenia, z terminem jego ważności przez okres pięciu lat.
     

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-26-17 , 032-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.eu