IEx dla byłych inspektorów fabrycznych

Kurs IEx dla producentów
w zakresie
ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI Z CERTYFIKATEM BADANIA TYPU UE
URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
 

Kurs specjalistyczny – II stopień, z zakresu techniki przeciwwybuchowej, którego celem jest aktualizacja wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji osób sprawujących nadzór techniczny w zakresie realizowanych procesów produkcyjnych urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przeznaczony dla producentów urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a w szczególności dla:

 • osób upoważnionych do podpisywania deklaracji zgodności UE lub świadectw zgodności części i podzespołów,
 • osób pełniących dotychczas funkcję inspektora fabrycznego,
 • kadry inżynierskiej zajmującej się nadzorem procesów produkcyjnych, pełnomocników jakości oraz osób trudniących się odbiorami urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

 

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego   dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe;
 • ATEX – wymagania stawiane producentom;
 • Procedury oceny zgodności;
 • Udział producenta w ocenie zgodności;
 • Dokumenty oceny zgodności;
 • Kod IP;
 • Badania wyrobu – Systemy Zarządzania Jakością (PN-EN ISO/IEC 80079-34);
 • Dokumentacja wyrobu;
 • Znakowanie urządzeń;
 • Wybrane rodzaje budowy przeciwwybuchowej i metody badań.

Uwaga ! Od uczestników wymagana jest znajomość tematyki wykładanej podczas kursu typu PREx.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki  Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx -  specjaliści Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalni  Doświadczalnej BARBARA – GIG.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku - omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz dwujęzyczny certyfikat (polsko-angielski), materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Terminy kursu:

 • 14-15.06.2021 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Centrum Rozwoju Kompetencji, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                                            

Cena: 1.020,00 zł/osobę (zw. z VAT)

 

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-26-17 , 032-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.eu

 

 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.