Obsługa Eksplozymetrów Przenośnych i Systemów Eksplozymetrycznych w Przemyśle

Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rzeczywistym)
 
OBSŁUGA EKSPLOZYMETRÓW PRZENOŚNYCH I SYSTEMÓW EKSPLOZYMETRYCZNYCH
W PRZEMYŚLE
 
 
Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących systemy eksplozymetryczne w przemyśle i posługujących się eksplozymetrami przenośnymi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 
 
Celem kursu jest uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych
w przedmiotowym zakresie:
 • właściwości mediów wybuchowych,
 • metody pomiarów mediów wybuchowych i gazów toksycznych,
 • budowa, zasada działania i parametry techniczne przenośnej aparatury eksplozymetrycznej oraz przemysłowych systemów eksplozymetrycznych,
 • zasady eksploatacji oraz instrukcje obsługi metanomierzy i innych przyrządów pomiarowych,
oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
 • obsługi i konserwacji stosowanych w praktyce przyrządów pomiarowych,
 • prawidłowej metodyki wykonywania pomiarów i interpretacji uzyskiwanych wyników.
   

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.
 

PROGRAM KURSU

 • ATEX 100a – zobowiązania dostawcy aparatury eksplozymetrycznej.
 • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe aparatury eksplozymetrycznej.
 • Zasady klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem.
 • Podstawowe zasady doboru aparatury eksplozymetrycznej pod kątem wymagań bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
 • Dyrektywa ATEX 137 – obowiązki przedsiębiorcy.
 • Aparatura gazometryczna w świetle Dyrektywy ATEX 100A.
 • Struktura urządzeń eksplozymetrycznych.
 • Przemysłowe metody pomiaru stężeń gazów.
 • Zasady wykonywania pomiarów gazów.
 • Zasady poprawnej eksploatacji aparatury eksplozymetrycznej i toksykometrycznych.
 • Zasady kalibracji urządzeń gazometrycznych.
 • Pokaz obsługi i kalibracji jednogazowych i wielogazowych przyrządów przenośnych.
 • Pokaz i omówienie budowy różnych rodzajów czujników gazometrycznych.
 • Pokaz obsługi i kalibracji systemów stacjonarnych.
 • Pokaz wybuchu pyłu węglowego.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzi  ekspert Jednostki Notyfikowanej UE w obszarze Dyrektywy ATEX, oraz pierwszej w Polsce Jednostki Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx. 

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 24 godziny wykładowe (3 dni) i obejmuje wykłady teoretyczne, ćwiczenia, pokazy, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników, omówienie studium przypadku - omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, poczęstunek).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Trzeci dzień kursu poświęcony ćwiczeniom i pokazom odbędzie się na Kopalni Doświadczalnej BARBARA-GIG w Mikołowie.  Dojazd na kopalnie zapewnia organizator kursu.(nie dotyczy kursów on-line)
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.
 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/10/2020 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.
 

Termin:   12-14 maja 2021 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Centrum Rozwoju Kompetencji, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                                            

Cena: 950,00 zł/osobę brutto (zw. z VAT)
 

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. +48 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.