Wprowadzenie do tematu Bezpieczeństwo maszyn w przestrzeni zagrożonej wybuchem (parametry „PL” oraz „SIL”)

KURS SPECJALISTYCZNY:
 

WPROWADZENIE DO TEMATU BEZPIECZEŃSTWO MASZYN W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ WYBUCHEM (PARAMETRY „PL” ORAZ „SIL”)
 

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, producentów oraz użytkowników maszyn, w tym maszyn przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Zajęcia prowadzi specjalista Zakładu Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Kopalni Doświadczalnej BARBARA - GIG.

Program  kursu obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • szacowanie ryzyka,
 • ocenę ryzyka,
 • projektowanie wymaganego SRP/CS,
 • charakterystykę kategorii odporności na defekty,
 • wyznaczanie parametru MTTFd,
 • wyznaczanie parametru PL,
 • porównanie parametru PL oraz SIL.

W programie poruszone zostaną zagadnienia związane z procesem identyfikacji i ograniczenia ryzyka poprzez realizację szeregu logicznych kroków umożliwiających badanie zagrożeń związanych z maszyną.

Omówione zostaną (na przykładach) sposoby ograniczenia ryzyka poprzez zastosowanie elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Omawiane zagadnienia zostaną również odniesione do przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Organizacja:

 • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900.
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie.
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.
   

Termin kursu:  II pólrocze 2021 r.

Kolejny Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy.

Miejsce kursu: Centrum Rozwoju Kompetencji GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a

Cena kursu: 450,00 zł od osoby (zwolnione z VAT) 
 

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. +48 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.