Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 
 
 KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
 
Celem kursu jest przedstawienie i aktualizacja wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji w zarządach i organach nadzorczych wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych, oraz przygotowanie merytoryczne osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na członków rad nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.
 

Program kursu opracowany został na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259). Zgodnie z art. 21 ust. 2 program kursu obejmuje następujące dziedziny:

1)   prawo gospodarcze publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202), ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2012) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980 i 1954),
2)   prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych,
3)   prawo pracy,
4)   prawo rynku kapitałowego,
5)   podstawy ekonomii,
6)   podstawy zarządzania,
7)   finanse przedsiębiorstw,
8)   rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych,
9)   zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie,
10)  prawo gospodarcze Unii Europejskiej.
 

Zajęcia prowadzą doświadczeni prawnicy i ekonomiści - nauczyciele akademiccy i praktycy gospodarczy oraz eksperci – w większości wywodzący się z dawnego Ministerstwa Skarbu Państwa.
 

Egzamin odbywa się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Aktywów Państwowych (ul. Krucza 36/Wspólna 6). Składa się z części pisemnej (test) i ustnej. Absolwent otrzymuje stosowny dyplom i jednocześnie zostaje wpisany na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Całość problematyki reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych (Dz.U. poz. 317).

Procedury zgłaszania na egzamin wraz z dostępnymi terminami egzaminów dostępne są na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych

 

Organizacja kursu:

 • Kurs trwa 105 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a.
 • Zajęcia realizowane są w trakcie sześciu cotygodniowych sesji, w systemie: piątek w godz. 15.00 – 20.00, sobota w godz. 9.00 – 17.00  i w niektóre niedziele 9.00 – 14.00/16.00.
 • W ramach wniesionej opłaty uczestnik kursu otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, dostęp do bazy testów on-line (ważny do miesiąca od terminu zakończenia kursu), i poczęstunek (kawa, herbata), oraz po zakończeniu kursu stosowne zaświadczenie.
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
                  

           Planowany termin realizacji 52 edycji kursu: II połowa 2021 r.

           
            

            Kurs realizowany w formie zdalnej za pośrednictwem platformy e-szkolenia.gig.eu (jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na realizację kursu w formie stacjonarnej, kurs odbędzie się w formie stacjonarnej i zdalnej).

       
Realizacja kursu on-line

Dzięki naszej platformie e-szkolenia.gig.eu odbędziesz całe szkolenie nie wychodząc z domu oraz otrzymasz kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe gotowe do pobrania w ramach kursu.

 • Zarejestruj się na kurs przesyłając Kartę Zgłoszenia
  (do pobrania poniżej).
 • Otrzymaj dostęp do pokoju konferencyjnego na platformie e-szkolenia.gig.eu -
  (kod dostępu).
 • W dniu kursu uczestnicz  w zajęciach „na żywo”.
  Widzisz i słyszysz wykładowcę, a on może widzieć i słyszeć każdego uczestnika.
 • Otrzymaj renomowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest przez trenera/wykładowcę, jak również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny przeprowadza, z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają:
- system aktywnej wideokonferencji,
- wspólna tablica,
- chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny,
- ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów,
- przeprowadzane w czasie rzeczywistym ankiety,
- możliwość dzielenia na podgrupy.

Praca na platformie szkoleniowej, jest łatwa nawet dla osób początkujących, nie mających wcześniej styczności ze szkoleniami online.

 

Opłaty:

 • Cena kursu wynosi 3.100,00 zł płatne w całości (do 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia udziału w kursie) lub w dwóch ratach (I rata w wysokości 1.600,00 zł płatna do 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia, druga rata w wysokości 1.500,00 zł płatna najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem zakończenia kursu).
   
 • Opłata egzaminacyjna pobierana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów: 850,00 zł (dokonywana bezpośrednio na konto KPRM).

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia  oraz potwierdzenia dokonania stosownej opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na kurs.
 

Regulamin kursu

Karta zgłoszenia

 

 

 

Inne wymagane dokumenty kwestionariusz osobowy (dostępny u organizatora).

 

Kontakt: Maciej Kopiec, tel. 32-259-26-04, 32-259-26-17; e-mail: mkopiec@gig.eu

 

 

MATERIAŁY POMOCNICZE:

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182, z późn. zm.)

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. poz. 1202)

Ustawa o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2016 r. poz. 980 i 1954)

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 1996 nr 118 poz. 561)

 

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.