Odpowiedzialność, kompetencje i uprawnienia członków rad nadzorczych

KURS ZAMKNIĘTY:
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

 
Kurs adresowany jest do osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
 
Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności oraz kompetencji i obowiązków członków rady nadzorczej w świetle obowiązujących przepisów prawa, niezbędnej do nadzorowania działalności wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych.
 
Program kursu uwzględnia prawne aspekty wykonywania nadzoru nad funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, w następujących obszarach:
  • obowiązki członka rady nadzorczej,
  • uprawnienia członka rady nadzorczej,
  • odpowiedzialność cywilna i karna członków organów spółki kapitałowej (najczęściej występujące w praktyce przestępstwa dotyczące członków organów spółki kapitałowej.

Moderowana forma zajęć, według załączonego programu stanowić będzie znakomitą okazję dla konsultacji w zakresie problemów podnoszonych przez uczestników szkolenia.

Zajęcia prowadzi doświadczony radca prawny, wywodzący się z Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
   
Opłaty:
  • Cena kursu jest ustalana indywidualnie z zamawiającym.
 Organizacja kursu:
  • Zajęcia mogą się odbyć w siedzibie zamawiającego lub w GIG.
  • Proponowany czas trwania kursu to 8 godzin wykładowych
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, oraz zaświadczenia ukończenia kursu.
Zarówno program, jak i czas trwania szkolenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego.
 
Kontakt:
Szymon Łagosz, tel. 032-259-26-04, e-mail: s.lagosz@gig.katowice.pl