Odpowiedzialność członków zarządów spółek prawa handlowego

KURS ZAMKNIĘTY
 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDÓW SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
 
Kurs adresowany jest do osób pełniących funkcje członków zarządu w podmiotach gospodarczych będących spółkami prawa handlowego.
 
Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe i składki na ZUS członków zarządów w świetle obowiązujących przepisów prawa, niezbędnej do nadzorowania działalności wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych.
 
Program kursu uwzględnia następujące zagadnienia:
 1. Odpowiedzialność karna członków organów korporacyjnych.
 2. Odpowiedzialność za działania spółki w zakresie spółek osobowych i kapitałowych.
 3. Działanie na szkodę spółki (art. 585 KSH) a niegospodarność (art. 296 KK).
 4. Odpowiedzialność cywilna członków organów korporacyjnych wobec spółki.
 5. Odpowiedzialność z tytułu zawieranych umów i podejmowanych decyzji.
 6. Współpraca z innymi organami spółki oraz wzajemne stosunki organów korporacyjnych w umowach i sporach.
 7. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne w świetle ustawy ordynacja podatkowa, kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów. 
 
Zajęcia prowadzi: radca prawny z 20-letnim doświadczeniem, wywodzący się z dawnego Ministerstwa Skarbu Państwa, wieloletni członek rad nadzorczych. 
 
 
 Organizacja kursu:
 • Zajęcia mogą się odbyć w siedzibie zamawiającego lub w GIG.
 • Proponowany czas trwania szkolenia to 8 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne.
 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, oraz zaświadczenia ukończenia kursu.
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
Zarówno program, jak i czas trwania szkolenia mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego.
 
Opłaty:
 • Cena za kurs jest ustalana indywidualnie z zamawiającym.

 

Kontakt: Szymon Łagosz, tel. 032-259-26-04, e-mail: s.lagosz@gig.katowice.pl

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.