Szkolenie wykładowców BHP

KURS DYDAKTYCZNY DLA WYKŁADOWCÓW I ORGANIZATORÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP
 

Kurs adresowany jest do osób planujących rozpoczęcie pracy w charakterze wykładowcy, obecnych wykładowców oraz organizatorów szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Celem kursu jest odpowiednie przygotowanie dydaktyczne wykładowców oraz organizatorów szkoleń z zakresu BHP zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
Program kursu obejmuje 24 godziny wykładowe i jest oparty na ogólnych wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z 7.09.2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Tematyka zajęć, realizowanych zarówno w formie wykładów, jak i zajęć praktycznych, obejmuje: psychologiczne podstawy nauczania, pedagogikę, dydaktykę nauczania w zakresie BHP, warsztaty z prowadzenia zajęć oraz wybrane elementy technologii informacyjnej.
 
Ukończenie kursu, wraz z poświadczeniem posiadania przedmiotowej wiedzy (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych BHP) oraz doświadczenia zawodowego stanowi spełnienie wymagań prawnych do prowadzenia zajęć z zakresu BHP w charakterze wykładowcy, lub instruktora.
 
Organizacja kursu:
  • Kurs jest trzydniowy.
  • Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a.
  • W ramach wniesionej opłaty uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych, poczęstunek (kawa, herbata) oraz, po zdanym egzaminie, zaświadczenie ukończenia kursu.
     
  • Najbliższy planowany termin: po zebraniu grupy
 
Opłaty:
  • Cena za kurs wynosi 520,00 zł (zwolnione z VAT)
     

Karta zgłoszenia

Tryb naboru: Rekrutacja na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia oraz potwierdzenia dokonania stosownej opłaty jest równoznaczne z przyjęciem na kurs.

 

 
Kontakt: 
mgr inż. Beata Wójcik, tel. 032-259-26-04, e-mail: bwojcik@gig.eu
 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.