Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla Pracowników Zjeżdżających w Podziemia Kopalń

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE BHP
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DLA PRACOWNIKÓW ZJEŻDŻAJĄCYCH W PODZIEMIA KOPALŃ
 
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących prace w podziemiach zakładów górniczych. Program szkolenia zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 wraz ze zmianami Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972).
 
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z:
 • zasadami poruszania się na powierzchni i w podziemiach zakładów górniczych,
 • zagrożeniami naturalnymi i technicznymi występującymi w podziemiach zakładów górniczych,
 • przyczynami i okolicznościami zaistniałych wypadków w podziemiach zakładów górniczych,
 • przepisami zawartymi w kodeksie pracy oraz prawie geologicznym i górniczym,
 oraz uzyskanie umiejętności:
 • oceny stanu poszkodowanego i udzielania pierwszej pomocy,
 • postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 • posługiwania się sprzętem ratowniczym i ochronnym, w tym: aparatem ucieczkowym AU-9, SR-60, SR-60/30, SR-100A, OXY K50, SZSS-1PV, pochłaniaczem POG-8M.
Zajęcia prowadzą: specjaliści GIG z zakresu BHP oraz zagrożeń górniczych, służby medyczne.
 
Termin: Szkolenie organizowane jest zwykle dwa razy w ciągu roku - w I i II półroczu.
 
Najbliższe planowane terminy: 22-23 październik 2019 r.
 
Miejsce szkolenia: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a.

 

Cena: 550,00 zł. od osoby (zwolnione z VAT). 

Organizacja:
 • Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Termin szkolenia ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz po zdaniu egzaminu zaświadczenie ukończenia szkolenia, upoważniające do zjazdów w podziemia kopalń.
 
Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na szkolenie jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia  jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
 
 
 
 
Kontakt: mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, e-mail: atochowicz@gig.eu