Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dla Pracowników Zjeżdżających w Podziemia Kopalń

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE BHP
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DLA PRACOWNIKÓW ZJEŻDŻAJĄCYCH
W PODZIEMIA KOPALŃ

 
 
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących prace w podziemiach zakładów górniczych. Program szkolenia zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 wraz ze zmianami Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972).
 
Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z:
 • zasadami poruszania się na powierzchni i w podziemiach zakładów górniczych,
 • zagrożeniami naturalnymi i technicznymi występującymi w podziemiach zakładów górniczych,
 • przyczynami i okolicznościami zaistniałych wypadków w podziemiach zakładów górniczych,
 • przepisami zawartymi w kodeksie pracy oraz prawie geologicznym i górniczym,
 oraz uzyskanie umiejętności:
 • oceny stanu poszkodowanego i udzielania pierwszej pomocy,
 • postępowania w sytuacjach zagrożenia,
 • posługiwania się sprzętem ratowniczym i ochronnym, w tym: aparatem ucieczkowym AU-9, SR-60, SR-60/30, SR-100A, OXY K50, SZSS-1PV, pochłaniaczem POG-8M.

 

Zajęcia prowadzą: specjaliści GIG z zakresu BHP oraz zagrożeń górniczych, służby medyczne.
 
Szkolenie organizowane jest zwykle dwa razy w ciągu roku - w I i II półroczu.
 
Organizacja:
 • Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Termin szkolenia ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz po zdaniu egzaminu zaświadczenie ukończenia szkolenia, upoważniające do zjazdów w podziemia kopalń.

 

Najbliższe planowane terminy: 

 • 23-24.02.2021 r.
   

Realizacja kursu on-line

Dzięki naszej platformie e-szkolenia.gig.eu odbędziesz całe szkolenie nie wychodząc z domu oraz otrzymasz kompleksowo przygotowane materiały szkoleniowe gotowe do pobrania w ramach kursu.

 • Zarejestruj się na kurs przesyłając Kartę Zgłoszenia
  (do pobrania poniżej).
 • Otrzymaj dostęp do pokoju konferencyjnego na platformie e-szkolenia.gig.eu -
  (kod dostępu).
 • W dniu kursu uczestnicz  w zajęciach „na żywo”.
  Widzisz i słyszysz wykładowcę, a on może widzieć i słyszeć każdego uczestnika.
 • Otrzymaj renomowane zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Każda sesja szkoleniowa obsługiwana jest przez trenera/wykładowcę, jak również przez asystenta technicznego, który jest zawsze dostępny aby rozwiązać ewentualne problemy. Asystent techniczny przeprowadza, z każdym uczestnikiem próbę logowania i poprawności współpracy z platformą – na kilka dni przed terminem kursu. Pomoże również w obsłudze platformy i zapozna z jej możliwościami.

Pełną interaktywność zajęć szkoleniowych w wirtualnej sali wykładowej zapewniają:
- system aktywnej wideokonferencji,
- wspólna tablica,
- chat publiczny (wspólny) oraz chat indywidualny,
- ekran z prezentacją omawianych slajdów lub filmów,
- przeprowadzane w czasie rzeczywistym ankiety,
- możliwość dzielenia na podgrupy.

Praca na platformie szkoleniowej, jest łatwa nawet dla osób początkujących, nie mających wcześniej styczności ze szkoleniami online.

 
Miejsce szkolenia: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a.

Cena: 550,00 zł. od osoby (zwolnione z VAT). 

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na szkolenie jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia  jest równoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

 
 

 

Kontakt: mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, e-mail: atochowicz@gig.eu
 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.