Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

AUDITOR WEWNĘTRZNY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKOWEGO ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY.
 
Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem auditów wewnętrznych w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Jakością (J), Środowiskowego (Ś) i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP).
 
Celem kursu jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji pracowników prowadzących audity wewnętrzne ZSZ (J, Ś i BHP) w zakresie obejmującym wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w stopniu umożliwiającym auditowanie i zdobycie niezbędnego doświadczenia auditowego warunkującego poddanie się ocenie – procesowi certyfikacji celem uzyskania Certyfikatu Auditora Wewnętrznego ZSZ (J, Ś i BHP).
  
Szczegółowe informacje dotyczące procesu certyfikacji Auditora Wewnętrznego w powyższym zakresie zostały zamieszczone w „Informatorze – Certyfikacja Auditorów Wewnętrznych”, dostępnym w wersji elektronicznej ze strony internetowej Jednostki Certyfikującej GIG http://www.gigcert.com lub http://www.gig.eu .
 
Preferowane wymagania dla kandydatów na kurs: wykształcenie minimum średnie.
 
Zajęcia prowadzą: auditorzy wiodący z GIG.
 
Termin szkolenia: kurs organizowany jest raz w roku. Termin ustalany jest po uzyskaniu wymaganej ilości zgłoszeń.
Najbliższy planowany termin: termin zostanie podany w chwili zebrania 15-sto osobowej grupy.

Miejsce szkolenia: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a.

Cena szkolenia: 600 zł od osoby (zwolnione z VAT) 
Egzamin, przeprowadzany jest przez Komisję Egzaminacyjną Jednostki Certyfikującej GIG.

Organizacja kursu:

  • Kurs trwa 3 dni i kończy się egzaminem.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i po zdaniu egzaminu, stosowne świadectwo ukończenia kursu, z terminem jego ważności przez okres trzech lat.
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia.
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. Na życzenie pośredniczymy w rezerwacji hotelu.
     

Karta zgłoszenia
 

Kontakt: mgr inż.Beata Wójcik, tel. 32-259-24-22, 32-259-26-17, e-mail: bwojcik@gig.eu