Dyrektywa Maszynowa 2006/42WE

DYREKTYWA MASZYNOWA 2006/42WE
(NOWE WYMAGANIA OKREŚLONE ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2008 r. W SPRAWIE ZASADNICZYCH WYMAGAŃ DLA MASZYN)
 
 
Prowadzący kurs: Kierownik Jednostki Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa - Dr inż. Dariusz Stefaniak
 
Termin kursu: po zebraniu 15 osobowej grupy
 
Cena kursu: 480,00 zł/osobę.
Cena obejmuje kurs, poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.
 
Prosimy o odesłanie pocztą lub fax-em karty zgłoszenia. Zgłoszeni uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia na kurs.
 

Program

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska tel. 32-259-26-04 lub 32-259-26-17, e-mail: bkobylin@gig.eu

 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.