Komercjalizacja Zakładów Opieki Zdrowotnej w świetle obowiazujacych przepisów

 

KOMERCJALIZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

 

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa o działalności leczniczej, której zadaniem jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra, centralny organ administracji rządowej albo wojewodę oraz jednostka samorządu terytorialnego mogą utworzyć podmiot leczniczy w formie spółki kapitałowej lub jednostki budżetowej.
Istotną zachętą do przekształcenia okazują się korzyści ekonomiczne, które jednostka może uzyskać dokonując komercjalizacji. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów w trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej (zadłużonych).
Środki zabezpieczone w budżecie państwa na potrzeby przekształcanych jednostek mogą okazać się niewystarczające dla wszystkich przekształcanych jednostek. Dlatego też zasadnym wydaje się rozważenie jak najszybszego skorzystania z możliwości, które daje znowelizowana ustawa i rozpocząć ten proces w jak najkrótszym czasie.
 
Szkolenie adresowane jest do kierowników Zakładów Opieki Zdrowotnej, przedstawicieli organów założycielskich Zakładów Opieki Zdrowotnej, odpowiedzialnych za procesy przekształceń ZOZ-ów w spółki kapitałowe.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy  na temat przekształcania ZOZ w spółki prawa handlowego, według nowych, preferencyjnych zasad wprowadzonych znowelizowaną ustawą o działalności leczniczej.

 
Centrum Szkoleniowo-Informacyjne to jednostka Głównego Instytutu Górnictwa oferująca różnego typu formy edukacji i szkoleń, w tym studia podyplomowe, kursy i szkolenia.  GIG od wielu lat organizuje min.: kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, szkolenie w zakresie odpowiedzialności członków rad nadzorczych i zarządów spółek prawa handlowego, dzięki czemu zyskał doświadczenie i  silną pozycję na rynku, w sferze przedmiotowej tematyki.

Zajęcia prowadzi: zespół doświadczonych specjalistów, pomagających w przeprowadzaniu zmian formy prawnej samodzielnych publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w spółki prawa handlowego oraz wprowadzaniu w nich korporacyjnych zasad zarządzania. Są to osoby doradzające, zajmujące się kreowaniem rozwiązań z zakresu szeroko pojętego zarządzania oraz wdrażania systemu nadzoru właścicielskiego.

Tematyka szkolenia obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

 • Prezentacja założeń ustawy o działalności leczniczej – zmiany dotyczące zakresu form prawnych prowadzenia działalności leczniczej (komercjalizacja),
 • Procedura formalno-prawna przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej (szpitala) w spółkę prawa handlowego,
 • Ekonomiczny aspekt oddłużenia szpitala w momencie jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego,
 • Spółka prawa handlowego – czym jest, aspekty prawne,
 • Organy spółki kapitałowej – zakres obowiązków i odpowiedzialności,
 • Ekonomiczne aspekty funkcjonowania spółki kapitałowej – obowiązki organów,
 • Kto i w jaki sposób ma poprowadzić cały proces przekształcenia.
Moderowana forma zajęć stanowić będzie znakomitą okazję dla konsultacji w zakresie problemów podnoszonych przez uczestników warsztatów. Zajęcia będą przeprowadzone według załączonego programu.
 
Organizacja:
 • Szkolenie trwa 1 dzień (8 godz. wykł.). Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900.
   
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu. 
   
 • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 
Termin szkolenia: Prosimy o przesyłanie Kart zgłoszniowych, termin zostanie ustalony po zebraniu 15 osobowej grupy.
                      
Miejsce szkolenia: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a

Cena szkolenia: 500,00 zł od osoby (zwolnione z VAT). W przypadku zgłoszenia trzech lub więcej osób z jednej firmy cena wynosi 450 zł od osoby (zw. z VAT)

 

 
Kontakt: mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, e-mail: a.tochowicz@gig.eu
 
 
 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.