Kurs dla próbobiorców w zakresie obowiązujących norm technicznych PN i ISO

KURS SPECJALISTYCZNY DLA:

PRÓBOBIORCÓW W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM TECHNICZNYCH PN I ISO
(rówenież w wrsji on-line)

Cel kursu: zapoznanie próbobiorców z aktualnymi metodami poboru i przygotowania próbek paliw według norm PN oraz ISO.

Zajęcia prowadzi  kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych – akredytowanego w PCA według PN-EN ISO/IEC 17025:2005, posiadającego certyfikat Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z ISO 9001:2008)

Program kursu obejmuje:

  • Metody pobierania próbek paliw stałych, biopaliw i stałych paliw wtórnych według norm PN i ISO.
  • Przygotowanie próbek laboratoryjnych paliw stałych, biopaliw i stałych paliw wtórnych według norm PN i ISO.
  • Pobieranie próbek odpadów paleniskowych.
  • Pobieranie próbek do celów obliczania masy węgla na zwale.

 

Organizacja:

  • Kurs obejmuje 6 godzin wykładów teoretycznych.
  • Termin zostanie potwierdzony fax-em do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy uczestników.
  • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (kawa, herbata).
  • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności.

 

Termin: I kwartał 2021 r. (po zebraniu grupy)

Miejsce kursu: Główny Instytut Górnictwa,Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

zajęcia rozpoczynają się o godz. 900 w Zespole Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a

Cena: 560,00 zł. od osoby (zwolnione z VAT).

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-17, 32-259-26-04  e-mail: bkobylinska@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.