Wpływ parametrów jakościowych paliw na proces spalania w kotłach energetycznych

KURS SPECJALISTYCZNY :

WPŁYW PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH PALIW NA PROCES SPALANIA W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH

Cel kursu: zapoznanie uczestników z zasadami i konsekwencjami doboru paliwa do urządzeń energetycznych.

Zajęcia prowadzi  kierownik Zakładu Oceny Jakości Paliw Stałych – akredytowanego w PCA według PN-EN ISO/IEC 17025:2005, posiadającego certyfikat Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (potwierdzającego zgodność systemu zarządzania z ISO 9001:2008)

Program kursu obejmuje:

 • dobór paliwa do urządzeń energetycznych (formułowanie wymagań jakościowych przy zakupie paliw),
 • kontrola jakości węgla,
 • wpływ jakości węgla na efektywność jego spalania w różnych rodzajach palenisk,
 • zagrożenia i utrudnienia wynikające z niedotrzymania parametrów jakościowych spalanego węgla,
 • składowanie węgla, zasady ustalania ubytków węgla w trakcie transportu i składowania.
   

Termin:   2021 r. (po zebraniu grupy)

Miejsce kursu:  Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Cena:  560,00 zł. od osoby (zwolnione z VAT).

Organizacja:

 • Kurs obejmuje 6 godzin wykładów teoretycznych.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 15 osobowej grupy uczestników.
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (kawa, herbata).
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności.
   

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-17, 32-259-26-04  e-mail: bkobylinska@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.