Termowizja w budownictwie i energetyce

KURS

TERMOWIZJA W BUDOWNICTWIE I ENERGETYCE

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane wykonywaniem badań termowizyjnych w budownictwie lub elektroenergetyce i chcą nabyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie poprawności wykonywania termogramów, zapoznać się z czynnikami wpływającymi na poprawność wykonywanych badań oraz poznać najczęściej popełniane błędy podczas pracy z kamerą termowizyjną. W trakcie zajęć przewidywane jest wykonywanie pomiarów termowizyjnych na obiektach rzeczywistych przez uczestników kursu.

 
Program kursu przewiduje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne, w tym :
    -      badania termowizyjne w przemyśle, energetyce i budownictwie;
    -      podstawowe zagadnienia dotyczące pomiarów termowizyjnych;
    -      podstawy termowizji w podczerwieni;
    -      podstawowe parametry kamery termowizyjnej;
    -      metodologia wykonywania pomiarów;
    -      interpretacja wyników i błędy (emisyjność i odbijalność materiałów);
    -      tworzenie sprawozdania z badania;
    -      pomiary termowizyjne na obiektach rzeczywistych.

Program szczegółowy:

Program

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym poziom wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Zajęcia prowadzi specjalista – praktyk od lat prowadzący szkolenia z termografii w budownictwie i elektroenergetyce, Audytor efektywności energetycznej na liście Fundacji Poszanowania Energii, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50001, Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Współzałożyciel i członek Polish Green Building Council.

Termin kursu: termin zostanie podany w chwili zebrania 15-sto osobowej grupy.

Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a.                                             

Cena: 980,00 zł od osoby (zwolnione z VAT). Cena zawiera: lunch, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Organizacja kursu:

  • Kurs trwa 2 dni (16 godzin lekcyjnych) i obejmuje szkolenie teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
  • Zajęcia będą się odbywały w dni wolne od pracy – sobota i niedziela, co pozwoli na uczestnictwo osobom, które w dni robocze są zaangażowane w pracy.
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie poinformowana o przyjęciu. Ilość miejsc ograniczona.
  • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.
  • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900 i prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG.
     

Karta zgłoszenia
 

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel. 32-259-26-04 lub 32-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.