Studia Podyplomowe oparte na strukturze MBA

Zdobądź nowe kompetencje! Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte na strukturze MBA w Katowicach

Studia Szkoły Głównej Handlowej z Warszawy

Dla kogo?

Obecnych i przyszłych menadżerów różnych szczebli przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego.

Właścicieli firm, którzy chcą skonfrontować stosowane przez siebie praktyczne rozwiązania z innymi podejściami.

Absolwentów ekonomii i zarządzania, którzy pragną odświeżyć wiedzę, poznać najnowsze trendy i poprawić swoją pozycję na rynku pracy.

Absolwentów innych kierunków studiów, pragnących uzupełnić swoją wiedzę w zakresie zarządzania.

Jakie korzyści?

Wszystkie zajęcia realizowane po polsku.

Nabycie kompleksowej wiedzy dotyczącej różnych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem.

Duży nacisk na umiejętności praktyczne.

Wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Motywacja do dalszego samodzielnego rozwoju.

Dwujęzyczne (polskie i angielskie) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych sygnowane przez Szkołę Główną Handlową z Warszawy.

Oszczędność czasu i pieniędzy.

Rekrutacja.

Zapisy kandydatów na studia są otwarte i odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Jestem zainteresowany/a Studiami Podyplomowymi opartymi na strukturze MBA w Katowicach

*Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Główny Instytut Górnictwa podanych w formularzu danych osobowych.

Jak długo trwają studia?

Studia realizowane są w języku polskim.

Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu, (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu).

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki.

Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).

Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych.

Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.

Kolejna, planowana XXXII edycja: marzec 2021 – marzec 2022 (nabór od stycznia 2021).

Zajęcia odbywają się hybrydowo czyli drogą on-line (zdalnie), za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej, dającej możliwość interaktywnego uczestnictwa w zajęciach, a po zmianie przepisów MNiSW - stacjonarnie (dla chętnych istnieje możliwość kontynuacji nauki on-line).

Wymagane dokumenty.

Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

2 zdjęcia legitymacyjne.

Zaświadczenie o stażu pracy (wymagany roczny staż) i zajmowanym stanowisku,

Kwestionariusz osobowy, podanie do rektora SGH o przyjęcie na studia.

Umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

Ile kosztują studia?

Całkowity koszt studiów wynosi 8.100 zł (możliwość opłaty w 2 lub 10 nieoprocentowanych ratach).

Program studiów

Lp.
Przedmiot
Wykładowcy
1

Wykłady inauguracyjne

Prorektor, Dziekan

2

Wprowadzenie do zarządzania,

Zachowanie organizacyjne

prof. Piotr Płoszajski

dr Bartosz Majewski

3

Analiza danych w zarządzaniu,

Prawo Gospodarcze

prof. Wioletta Wróblewska

dr Marcin Gorazda

4

Ekonomia menedżerska,

Rachunkowość finansowa

dr Bogusław Czarny

prof. Anna Karmańska

5

Systemy informacyjne

w zarządzaniu,

Rachunkowość zarządcza

dr Konrad Kobylecki

prof. Anna Karmańska

6

Zarządzanie działalnością operacyjną,

Zarządzanie marketingowe

dr Bartosz Grucza

dr Lidia Danik

7

Zarządzanie finansowe,

Zarządzanie zasobami ludzkimi

prof. Jacek Grzywacz

dr Tomasz Rostkowski

8

Podejmowanie decyzji,

Logistyka

dr Przemysław Szufel

prof. Krzysztof Rutkowski

 9

Zarządzanie strategiczne,

Zarządzanie międzynarodowe

prof. Grażyna Leśniak-Łebkowska

dr Anna Masłoń-Oracz

10

Otoczenie międzynarodowe,

Zarządzanie procesami

prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

dr Sylwester Gregorczyk

11

Negocjacje

dr Sławomir Winch

Jak się zapisać?

Wypełnij i wyślij prosty formularz aby na maila dostać komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Więcej informacji pod numerem 32-259-2233 lub 32-259-2604 oraz dlorenc@gig.eu

Centrum Rozwoju Kompetencji to jednostka Głównego Instytutu Górnictwa. W oparciu o współpracę z jedną z najlepszych uczelni wyższych w kraju, jaką jest Szkoła Główna Handlowa z Warszawy, realizujemy studia podyplomowe, w całości prowadzone przez doświadczoną kadrę naukową z tejże uczelni, po ukończeniu których absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.

Adres

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

Telefon

E-mail

Odwiedź nas na szkolenia.gig.eu