Baza Usług Rozwojowych (BUR)

Kursy realizowane przez Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG zamieszczone są w Bazie Usług Rozwojowych (BUR):

http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie.

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa - 80%

małe przedsiębiorstwa - 70%

średnie przedsiębiorstwa - 50%

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie :

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG zrealizuje każdy kurs i szkolenie z kręgu Twoich potrzeb.

Nie ma go w  rejestrze szkoleń dofinansowanych „BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH”?

Nic straconego!

Skontaktuj się z nami

Zorganizujemy szkolenie specjalnie dla Ciebiei wpiszemy do BUR, abyś uzyskał dofinansowanie!