Wymagania dotyczące przechowywania oraz używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego

 

SZCZEGÓŁÓWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA ORAZ UŻYWANIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH I SPRZĘTU STRZAŁOWEGO W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, W ŚWIETLE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII
Z DNIA 9.11.2016 r. 
(Dz.U. z 22 lutego 2017 r., poz. 321).

 

Celem szkolenia jest: aktualizacja i nabycie nowej wiedzy przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby wykonujące roboty strzałowe w kopalniach węgla kamiennego, rud miedzi i w odkrywkowych zakładach górniczych w zakresie dotyczącym nowego Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. z dnia 22 lutego 2017 r., poz. 321).

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla:

 • osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób wykonujących roboty strzałowe w kopalniach węgla kamiennego;
 • osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób wykonujących roboty strzałowe w kopalniach rud miedzi i w odkrywkowych zakładach górniczyc;h
 • kadry inżynierskiej zajmującej się środkami strzałowymi i sprzętem strzałowym w ruchu zakładu górniczego.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Szkolenie poprowadzą  specjaliści Wyższego Urzędu Górniczego oraz ekspert Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych  Kopalni  Doświadczalnej BARBARA – GIG.

 

PROGRAM KURSU

 • Ogólne omówienie nowego Rozporządzenia będącego przedmiotem kursu.
 • Nowe zapisy w Rozporządzeniu i ich interpretacja przez nadzór górniczy w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego.
 • Rola kierownika działu techniki strzałowej i kierownika ruchu zakładu górniczego (KRZG) w odniesieniu do paragrafów nowego Rozporządzenia w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego
 • Wymagania nowej Dyrektywy 2014/28/UE dotyczącej wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych do użytku cywilnego w odniesieniu do zapisów nowego Rozporządzenia w zakresie środków strzałowych i sprzętu strzałowego
 • Omówienie przypadków wymagających działania rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego wg. zapisów nowego Rozporządzenia.
 • Realizacja w rzeczywistych warunkach zakładu górniczego postanowień nowego Rozporządzenia na przykładzie zakładu podziemnego.

 

REFERENCJE

Organizujemy szkolenia i kursy specjalistyczne dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy z zakresu techniki strzałowej w zakładach górniczych organizujemy od 2003 roku. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Szkolenie trwa 7 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne i dyskusję podsumowującą. 
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin szkolenia:  po zebraniu grupy

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166   Katowice                                            

Cena: 490 zł/osobę (zw. z VAT)

Karta zgłoszenia

 

Kontakt:  mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.