Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego w obszarze: prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ratownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych i robót strzałowych.

Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego w obszarze: prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ratownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych i robót strzałowych.

 

Celem szkolenia jest: aktualizacja i nabycie nowej wiedzy przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracy w kopalniach,  w świetle nowych Rozporządzeń Ministra Energii i Ministra Środowiska dotyczących: prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, ratownictwa górniczego, zagrożeń naturalnych i robót strzałowych.

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla:

 • osób kierownictwa i dozoru ruchu w kopalniach węgla kamiennego,
 • osób kierownictwa i dozoru ruchu w kopalniach rud miedzi i w odkrywkowych zakładach górniczych,
 • kadry inżynierskiej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pracy w kopalniach.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Szkolenie poprowadzą specjaliści Wyższego Urzędu Górniczego i eksperci Zakładu Bezpieczeństwa Górniczych Środków Strzałowych  Kopalni  Doświadczalnej BARBARA oraz specjaliści Zakładu Tąpań i Mechaniki Górotworu Głównego Instytutu Górnictwa. 

 

PROGRAM KURSU

 • Nowe zapisy w Rozporządzeniach  w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego i ich interpretacja przez nadzór górniczy.
 • Omówienie nowelizacji w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dot. prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 9 czerwca  2017r., poz. 1118)
 • Omówienie zmian w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z  31 maja  2017r., poz. 1052)
 • Zmiany w prawie wykonawczym - zagrożenia naturalne  – Rozporządzenie Ministra Środowiska  z  dnia 20 czerwca 2017 r.,  (Dz.  U. z  27 czerwca 2017r., poz. 1247)
 • Szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania oraz używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w świetle Rozporządzenia Ministra Energii z 9.11 2016 r.  (Dz. U. z 22 lutego 2017 r., poz. 321).
   

REFERENCJE

Organizujemy szkolenia i kursy specjalistyczne dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy z zakresu nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego organizujemy od 2003 roku. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Szkolenie trwa 7 godzin wykładowych i obejmuje zajęcia teoretyczne i dyskusję podsumowującą. 
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu, jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników. 

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. 

 

Termin szkolenia:   po zebraniu grupy

 Miejsce:  Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                               

Cena:   490 zł/osobę (zw. z VAT)

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.