Pobieranie próbek pyłu dla określenia stężenia zapylenia powietrza kopalnianego oraz oceny stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

KURS SPECJALISTYCZNY:

POBIERANIE PRÓBEK PYŁU DLA OKREŚLENIA STĘŻENIA ZAPYLENIA POWIETRZA KOPALNIANEGO ORAZ OCENY STOPNIA ZAGROŻENIA WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO

 

Celem kursu jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości, jak też umiejętności z zakresu: przepisów dotyczących pomiarów stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia w wyrobiskach górniczych, oraz sposobów zwalczania zagrożeń wybuchem pyłu węglowego.
 

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

- pracowników Działów Wentylacji oraz Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla, którzy będą   
  pobierać próbki pyłu,

- tzw. służby pyłowej – pracowników funkcyjnych.

 

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu bezpieczeństwa przeciwwybuchowego  dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

1.           Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia.

 • Pyłometria – definicje.
 • Przepisy w zakresie pomiarów stężenia pyłów szkodliwych dla zdrowia w wyrobiskach górniczych.
 • Sposoby zwalczania zapylenia powietrza kopalnianego.
 • Pomiary stężenia zapylenia powietrza kopalnianego.
 • Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle kopalnianym.
 • Ochrona dróg oddechowych przed szkodliwym działaniem pyłów.

2.           Zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi.

 • Podstawy ochrony radiologicznej.
 • Zagrożenia układu oddechowego aerozolami promieniotwórczymi występującymi w podziemnych wyrobiskach dołowych.
 • Promieniotwórczy izotop radon 222Rn i produkty jego rozpadu.
 • Aerozole promieniotwórcze – szacowanie obciążającej dawki skutecznej.
 • Pomiary promieniotwórczości aerozoli – laboratorium.

3.           Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.

 • Fizyko-chemiczne własności pyłów. 
 • Wybuchy pyłu węglowego – charakterystyka, parametry.
 • Sposoby zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
 • Przepisy w zakresie pomiarów zalegającego pyłu kopalnianego oraz intensywności osiadania pyłu.
 • Pomiary zalegającego pyłu kopalnianego oraz intensywności jego osiadania.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzą  eksperci Zakładu Zwalczania Zagrożeń Pyłowych Kopalni  Doświadczalnej „BARBARA” GIG.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 32 godziny wykładowe (4 dni) i obejmuje szkolenie teoretyczne, zajęcia praktyczne i seminarium podsumowujące. 
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności,nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin kursu23-26.03.2020 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Podleska 72, 43-190 Mikołów

Cena1.050,00 zł/osobę (zw. z VAT)

Karta zgłoszenia
 

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.