Azbest dla uczniów szkół średnich 2019-2021

SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH, KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM.

 

Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” przewidziane dla uczniów kształcących się w zawodach związanych z budownictwem, organizowane na terenie Polski w szkołach średnich.

Zasadniczym celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników szkolenia z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Młodzi ludzie, uczniowie szkół średnich, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem będzie im niezbędna.

Dodatkową korzyścią dla uczestników, będzie możliwość uzyskania zaświadczeń uprawniających do nadzoru i prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 2000 uczniów.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w 50 szkołach zlokalizowanych na terenie całej Polski. 

Formuła szkolenia obejmować będzie część teoretyczną, warsztatową jak również praktyczną, w której uczestnicy wykonywać będą ćwiczenia w podziale na grupy.

Szkolenie podzielone zostało na 9 bloków tematycznych, w których omawiane będą aspekty prawne i techniczne, zagrożenia związane z pracami wykonywanymi w styczności z azbestem oraz wzorce prawidłowego postępowania.

Program szkolenia

 

Uczestnikom zapewniamy:

  • dostęp do materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej,
  • materiały dydaktyczne oraz arkusze ćwiczeń w wersji papierowej,
  • jednorazowe maseczki ochronne.
     

Wykładowcami będą: dr inż. Jacek Grabowski oraz dr inż. Paweł Olszewski – wieloletni pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa, specjaliści z tematyki objętej szkoleniem.

Terminy: cykl 100 szkoleń realizowanych od września 2019r. do czerwca 2021 r.

W ramach realizowanego projektu utrzymane zostało również szkolenie e-learningowe, które powstało w poprzedniej edycji przedsięwzięcia https://azbestnabudowie.gig.eu/

 

Szkolenia dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach zadań wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".