Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie, na transgranicznym rynku pracy

Projekt realizowany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach oraz Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

“Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie, 
na transgranicznym rynku pracy”

 

Projekt zakłada realizację nieodpłatnych szkoleń w szkołach średnich o profilu budowlanym, w ramach programu finansowania projektów transgranicznych na pograniczu czesko-polskim: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska - zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. 

Głównym celem proponowanych szkoleń jest uzupełnienie kompetencji zawodowych o dodatkowe certyfikaty wzmacniające pozycję zawodową absolwentów wchodzących na rynek pracy w polsko-czeskim obszarze transgranicznym. 

W skład pakietu oferowanego uczniom wchodzi kurs w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest składający się z części praktycznej, realizowanej z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości oraz części teoretycznej prowadzonej przez ekspertów z Polski i z Czech. 

Dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z krótkiego e-learningowego kursu języka czeskiego oraz udziału w atrakcyjnych trzydniowych warsztatach językowych na terenie Czech (w okresie wakacyjnym).

Okres realizacji projektu: styczeń 2019 - grudzień 2021

Zapraszamy na oficjalną stronę projektu http://azbest.gig.eu/pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A, Republika Czeska – Polska.