Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Przedsiębiorstwie

STUDIA PODYPLOMOWE GIG:
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach oraz zdobycie umiejętności niezbędnych do pracy w służbach BHP. Absolwenci uzyskują uprawnienia przewidziane przez Rozporządzenie RM z dnia 2 września 1997 r. Dz.U. nr 109 poz.704 oraz rozporządzenie z dnia 2 listopada 2004 r. Dz.U. nr 246 poz. 2468 w sprawie służby BHP.
 
Dodatkowym blokiem tematycznym w programie studiów jest szkolenie dydaktyczne dla wykładowców i organizatorów szkoleń z zakresu BHP. Ukończenie tego szkolenia, wra z zaświadczeniem posiadania przedmiotowej wiedzy (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych BHP) oraz doświadczenia zawodowego stanowi spełnienie wymagań prawnych do prowadzenia zajęć z zakresu BHP w charakterze wykładowcy lub instruktora.

 

Studia  adresowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub pragną uzyskać nową specjalność zawodową. W szczególności studia są adresowane do kierownictwa i osób dozoru ruchu zakładów górniczych oraz kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych za bezpieczeństwo pracy i nadzorujących funkcjonowanie służb BHP.
 
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowi Głównego Instytutu Górnictwa, doświadczeni praktycy - pracownicy służb BHP z wieloletnim stażem oraz przedstawiciele instytucji nadzoru nad warunkami pracy (PIP, UDT).
 
 
Organizacja studiów:
  • Studia realizowane są w dwóch semestrach (zwykle od października do czerwca następnego roku)
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń, w sesjach sobotnio-niedzielnych. Sesje odbywają się raz w miesiącu (w wyjątkowych sytuacjach dwa razy w miesiącu), w salach GIG w Katowicach.

Warunki uczestnictwa:

Kandydaci powinni posiadać ukończone studia na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim. Zakwalifikowanie do udziału w studiach następuje po przedłożeniu przez Kandydata w sekretariacie studiów:
–      kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
–      wypełnionego  kwestionariusza osobowego,
–      podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia podyplomowe.
 
Warunkiem uczestnictwa w studiach jest podpisanie umowy o odpłatności za studia i uiszczenie opłaty, która za dwa semestry studiów wynosi 3.500 zł/osoby.

 

Tryb naboru
Zapisy na studia odbywają się w godzinach od 800 do 1400 w Sekretariacie Studiów Podyplomowych (Katowice, Al. Korfantego 79, tel. 32 259 26 17; 32 259 21 90).
 
Planowany termin rozpoczęcia: po zebraniu co najmniej 20 osobowej grupy
 
 
 
 
Dokumenty rekrutacyjne:
 

Podanie

Kwestionariusz osobowy

 

Kontakt: mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32 259 26 17; 32 259 26 04, e-mail: atochowicz@gig.eu