Audyting i certyfikacja energetyczna budynków w praktyce

STUDIA PODYPLOMOWE GIG
 

AUDYTING I CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW W PRAKTYCE
II EDYCJA

Celem studiów jest przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącego całość techniczno-użytkową  z uwzględnieniem zagadnień z obszaru termowizji, a także przeprowadzania audytów termomodernizacyjnych oraz remontowych.

Zajęcia prowadzą audytorzy energetyczni Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz weryfikatorzy audytów energetycznych dla Banku Gospodarstwa Krajowego – specjaliści z Zakładu Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

Studia adresowane są do: osób, które zamierzają nabyć lub uzupełnić wiedzę praktyczną w zakresie sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiącego samodzielną część techniczno-użytkową oraz uprawnienia do sporządzania wspomnianych świadectw.

Organizacja studiów:

  • Studia trwają 2 semestry, w sesjach sobotnio-niedzielnych, raz w miesiącu,począwszy od października 2014 r.
  • Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w gmachu Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
  • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i książki oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciepły posiłek).
  • Program studiów obejmuje 160 godzin wykładowych i ćwiczeń (10 zjazdów).
    Proponowany na rok akademicki 2014/2015 program oparty jest na doświadczeniach praktycznych wynikających z przeszkolenia – w ramach projektu realizowanego w latach 2011-2013 „Zdobądź zawód z przyszłością- Audytora energetycznego” 160 uczestników w 8 edycjach, z których wszyscy przystąpili do egzaminu państwowego.
  • Warunkiem ukończenia studiów jest minimum 80% frekwencja, potwierdzona podpisami na listach obecności oraz uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z egzaminów przewidywanych programem.
  • Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Głównego Instytutu Górnictwa.
  • Tryb naboru: rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (złożenie kompletu dokumentów oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z przyjęciem na studia).

Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (magisterski lub licencjacki), 2 zdjęcia legitymacyjne, kwestionariusz osobowy, podanie do Kierownika Studiów Podyplomowych o przyjęcie na studia, umowa pomiędzy uczestnikiem a GIG dotycząca zasad finansowania.

Opłaty: całkowity koszt studiów wynosi 4.000 zł (możliwość opłaty w 5 lub 10 nie oprocentowanych ratach)

Program studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Opinia
 

Regulamin studiów

Program studiów

Dokumenty rekrutacyjne:

Kwestionariusz osobowy

Podanie

 

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel.: 032-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.katowice.pl