Konserwator i wydawca metanomierzy przenośnych

KURS SPECJALISTYCZNY NA STANOWISKO:

 

KONSERWATOR I WYDAWCA METANOMIERZY PRZENOŚNYCH W PODZIEMNYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

 

Kurs specjalistyczny dla osób, które zgodnie z postanowieniami paragrafu 287, ust. 1, "Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego  z późniejszymi zmianami (Dz.U.06.124.863 oraz Dz.U.10.124.855), będą wydawały, konserwowały oraz przeprowadzały bieżące i okresowe kontrole metanomierzy przenośnych.
 

Celem kursu jest:

 • zapoznanie słuchaczy z: metodami pomiaru stężenia metanu, zasadami działania, budową i parametrami technicznymi metanomierzy, instrukcjami obsługi oraz instrukcjami bieżących i okresowych kontroli metanomierzy przenośnych.
 • uzyskanie informacji na temat prawidłowej obsługi i konserwacji, a także prawidłowego wykonywania bieżących i okresowych (miesięcznych) kontroli metanomierzy przenośnych - zgodnie z obowiązującymi instrukcjami prowadzenia kart ewidencyjnych i kart okresowych kontroli metanomierzy przenośnych.

 

REFERENCJE

Specjalistyczne kursy z zakresu obsługi urządzeń metanometrycznych organizujemy od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

 • Wiadomości teoretyczne z zakresu konserwacji i wydawania metanomierzy przenośnych.
 • Zakres obowiązków konserwatora i wydawcy metanomierzy
 • Zasady działania i klasyfikacja metanomierzy
 • Metanomierze VM-1, VM-1p, VM-1z, M-IC, M700-Auer , MTS-1, DRAGER X-am 2500, metanomierz interferencyjny, Sygnał-2 – zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Służba metanometryczna

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzi  ekspert - specjalista Zakładu ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Jednostki Oceny Zgodności GIG.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne  z przyrządami pomiarowymi stosowanymi w zakładach górniczych.
 • Uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończonym kursie po zdaniu egzaminu oraz materiały szkoleniowe i poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI SZKOLEŃ

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin kursu w II półroczu 2020 r.:  

 • 19 - 20.11.2020 r.
   

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79, 40-166 Katowice, Kopalnia Doświadczalna „Barbara”, Podleska 72, 43-190 Mikołów                                             

Cena: 950,00 zł/osobę (zw. z VAT)

 

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu
 
 
 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.