Kurs dla pracowników punktów wydawania sprzętu strzałowego

KURS DLA PRACOWNIKÓW PUNKTÓW WYDAWANIA SPRZĘTU STRZAŁOWEGO

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych w punktach wydawania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych na stanowisku wydawców, mechaników i konserwatorów elektrycznego sprzętu strzałowego.

Organizacja:

  • Kurs organizowany jest raz w roku.
    Najbliższy planowany termin: listopad 2019 r.

     
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, instrukcje i zaswiadczenie o ukończeniu kursu;
  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG - al. Korfantego 79 A;
  • Zajecia praktyczne prowadzone są w Kopalni Doswiadczelnej GIG "Barbara" w Mikołowie.

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora) jest równoznaczne z przyjęciem na kurs.

 Cena: 470 zł/osobę (zw. z VAT).

 

Kontakt:
mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, e-mail: atochowicz@gig.eu