Kurs dla osób wykonujących okresowe kontrole szczegółowe sprzętu strzałowego

KURS DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH OKRESOWE KONTROLE SZCZEGÓŁOWE SPRZĘTU STRZAŁOWEGO
 

Kurs przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w punktach wydawania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych zarówno metanowych, jak i niemetanowych na stanowisku mechaników i konserwatorów elektrycznego sprzętu strzałowego (zapalarki, omomierze, próbniki ciągłości obwodu).

 

PROGRAM KURSU:

 • Organizacja punktu wydawania sprzętu strzałowego.
 • Przepisy dotyczące gospodarki sprzętem strzałowym i zasady dopuszczania go do stosowania w górnictwie.
 • Zapalarki strzałowe.
 • Omomierze strzałowe, próbniki ciągłości obwodu.
 • Mierniki prądów błądzących.
 • Mierniki rezystancji izolacji.
 • Kontrola sprzętu strzałowego zewnętrzna i szczegółowa.
 • Przyrząd do kontroli impulsu strzałowego typu UKZ-1.
 • Prowadzenie ewidencji wyników kontroli techniką tradycyjną i komputerową.
 • Przepisy ogólne BHP – wypadki strzałowe związane ze sprzętem strzałowym.

 

REFERENCJE

Organizujemy kursy dla wszystkich branż przemysłu od 1993 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzą  eksperci - praktycy Jednostki Oceny Zgodności GIG, pierwszej w Polsce Jednostki Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx – specjaliści Zespołu ds. Materiałów Wybuchowych. 

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 24 godziny wykładowe i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Kurs organizowany jest 1 raz w roku. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie (po zdanym egzaminie), materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a; praktyczne w KD Barbara GIG w Mikołowie.
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników. 
 • Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 3 listopada 2020 r.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS-54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin: 16-18.11.2020 r.
 

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora) jest równoznaczne z przyjęciem na kurs.

 

Cena: 650 zł/osobę (zw. z VAT).

Karta zgłoszenia

Kontakt:

mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, e-mail: atochowicz@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.