Kurs dla osób wykonujących okresowe kontrole szczegółowe sprzętu strzałowego

KURS DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH OKRESOWE KONTROLE SZCZEGÓŁOWE SPRZĘTU STRZAŁOWEGO

Kurs przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych w punktach wydawania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych zarówno metanowych, jak i niemetanowych na stanowisku mechaników i konserwatorów elektrycznego sprzętu strzałowego (zapalarki, omomierze, próbniki ciągłości obwodu).

Organizacja:

  • Kurs organizowany jest raz w roku.
    Najbliższy planowany termin: listopad 2019 r.

     
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, instrukcje i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a, praktyczne w KD Barbara GIG w Mikołowie.

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora) jest równoznaczne z przyjęciem na kurs.

Cena: 650 zł/osobę (zw. z VAT).

 

Karta zgłoszenia

Kontakt:

mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, e-mail: atochowicz@gig.eu