Kurs dla osób dozoru, nadzorujących wykonywanie okresowych kontroli szczegółowych sprzętu strzałowego

KURS DLA OSÓB DOZORU NADZORUJĄCYCH WYKONYWANIE KONTROLI SZCZEGÓŁOWYCH SPRZĘTU STRZAŁOWEGO
 
 
Kurs przeznaczony jest dla osób nadzorujących wykonywanie okresowych kontroli szczegółowych sprzętu strzałowego (zapalarek, omomierzy i próbników ciągłości obwodu), zatrudnionych w punktach wydawania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.
 

PROGRAM KURSU:

 • Organizacja punktu wydawania sprzętu strzałowego.
 • Przepisy dotyczące gospodarki sprzętem strzałowym i zasady dopuszczania go do stosowania w górnictwie.
 • Zapalarki strzałowe.
 • Omomierze strzałowe, próbniki ciągłości obwodu.
 • Mierniki prądów błądzących.
 • Mierniki rezystancji izolacji typu MRI-1.
 • Kontrola sprzętu strzałowego zewnętrzna i szczegółowa.
 • Przyrząd do kontroli impulsu strzałowego typu UKZ-1.
 • Kontrola sprzętu strzałowego zewnętrzna i szczegółowa.
 • Prowadzenie nadzoru nad ewidencjonowaniem wyników kontroli szczegółowych sprzętu strzałowego techniką tradycyjną i komputerową.
 • Przepisy ogólne BHP – wypadki strzałowe związane ze sprzętem strzałowym.

 

REFERENCJE
Organizujemy kursy dla wszystkich branż przemysłu od 1993 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzą  eksperci - praktycy Jednostki Oceny Zgodności GIG, pierwszej w Polsce Jednostki Certyfikującej w zakresie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, zgodnie ze światowym systemem certyfikacji IECEx – specjaliści Zespołu ds. Materiałów Wybuchowych. 

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne oraz zajęcia praktyczne.
 • Kurs organizowany jest 1 raz w roku. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie (po zdanym egzaminie), materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Zajęcia prowadzone są w KD Barbara GIG w Mikołowie.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 5 listopada 2020 r.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS-54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.
 

Termin: 19-20.11.2020 r.

 

Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora) jest równoznaczne z przyjęciem na kurs.
 
Cena: 670 zł/osobę (zw. z VAT).
 
 
 
Kontakt:
mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, e-mail: atochowicz@gig.eu
 
 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.