Kurs dla osób dozoru, nadzorujących wykonywanie okresowych kontroli szczegółowych sprzętu strzałowego

KURS DLA OSÓB DOZORU NADZORUJĄCYCH WYKONYWANIE KONTROLI SZCZEGÓŁOWYCH SPRZĘTU STRZAŁOWEGO
 
Kurs przeznaczony jest dla osób nadzorujących wykonywanie okresowych kontroli szczegółowych sprzętu strzałowego (zapalarek, omomierzy i próbników ciągłości obwodu), zatrudnionych w punktach wydawania sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.
 
Organizacja:
  • Kurs organizowany jest raz w roku.
    Najbliższy planowany termin: listopad 2019 r.

     
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, instrukcje i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Zajęcia prowadzone są w KD Barbara GIG w Mikołowie.
 
Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń - przesłanie karty zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora) jest równoznaczne z przyjęciem na kurs.
 
Cena: 670 zł/osobę (zw. z VAT).
 
 
Kontakt:
mgr Aleksandra Tochowicz, tel. 32-259-26-04, e-mail: atochowicz@gig.eu