Kurs dla nowo zatrudnionych osób dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami oraz dla dyspozytorów stacji geofizyki górniczej

KURS SPECJALISTYCZNY
DLA NOWO ZATRUDNIONYCH OSÓB DOZORU RUCHU KTÓRYCH ZAKRES CZYNNOŚCI OBEJMUJE SPRAWY ZAGROŻENIA TĄPANIAMI ORAZ DLA DYSPOZYTORÓW STACJI GEOFIZYKI GÓRNICZEJ

 

Kurs przeznaczony jest dla osób kierownictwa i dozoru ruchu, których zakres czynności obejmuje sprawy zagrożenia tąpaniami i których dopuszczenie do pracy może nastąpić tylko po ukończeniu specjalistycznego przeszkolenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku (Dz.U. Nr 139, poz.1169 oraz z 2006 r. Nr 124, poz. 863), w tym - szczególnie dla osób nowo zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu, a także dla dyspozytorów stacji geofizyki górniczej. 

Zajęcia prowadzą specjaliści Zakładu Tąpań i Mechaniki Górotworu GIG. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zakres wiedzy nabytej w trakcie zajęć.

Program kursu obejmuje minimum programowe dla obowiązkowych szkoleń okresowych osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu i rozszerzony jest o szereg niezbędnych dla bezpieczeństwa tematów podstawowych oraz zagadnień wynikających z praktyki górniczej oraz aktualnego stanu wiedzy i techniki. 

Organizacja:

  • Kurs trwa 5 dni. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie. 
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu. 
  • Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.

 

Termin szkolenia: KURS ZAWIESZONY

Cena: 950,00 zł od osoby (zwolnione z VAT) płatne do 14 dni po otrzymaniu faktury. Faktura wystawiona do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

Kontakt: mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.