Nowe regulacje prawne w zakresie wymagań dla środków ochrony indywidualnej wprowadzanych do użytku w zakładach górniczych

KURS SPECJALISTYCZNY:

NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE WYMAGAŃ DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ WPROWADZONYCH DO UŻYTKU W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH 

 

Kurs specjalistyczny z zakresu aktualnych wymagań wobec środków ochrony indywidualnej oraz zasad ich doboru, w oparciu o system oceny zgodności Unii Europejskiej oraz obowiązujące normy, przepisy i doświadczenia praktyczne.

Kurs przeznaczony jest w szczególności dla:

 • pracowników działów logistyki materiałowej KWK
 • pracowników działów przetargów
 • służb BHP zakładów górniczych
 • firm świadczących specjalistyczne usługi na rzecz górnictwa
 • dystrybutorów i producentów środków ochrony indywidualne

 

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa dla wszystkich branż przemysłu od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy
z zakresu wymagań dla środków ochrony indywidualnej wprowadzanych do użytku
w zakładach górniczych organizujemy od 2003 roku. Kursy prowadzone są w oparciu
o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

 • System oceny zgodności Unii Europejskiej i zasady wprowadzania wyrobów do obrotu
 • Zasadnicze wymagania dla środków ochrony indywidualnej i sprzętu roboczego określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 216/425 i aktach krajowych.
 • Dodatkowe wymagania dla środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych
 • Dobór środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy w zakładzie górniczym ze szczególnym uwzględnieniem doboru półmasek filtrujących.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kurs poprowadzą  eksperci Jednostki Certyfikującej Głównego Instytutu Górnictwa oraz specjaliści Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie Dyrektywy 89/686/EWG  i  Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego.

 

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 8 godzin wykładowych i obejmuje szkolenie teoretyczne i seminarium podsumowujące. 
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu jak również poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE*** (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 105 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym.
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych, po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/7/2015 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

Termin kursu:  25 maja 2018 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                               

Cena490 zł/osobę (zw. z VAT)

 

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr Dorota Lorenc, tel. 32-259-26-04, e-mail: dlorenc@gig.eu