Wprowadzenie do tematu Bezpieczeństwo maszyn w przestrzeni zagrożonej wybuchem (parametry „PL” oraz „SIL”)

KURS SPECJALISTYCZNY

WPROWADZENIE DO TEMATU BEZPIECZEŃSTWO MASZYN W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ WYBUCHEM (PARAMETRY „PL” ORAZ „SIL”)
 

Kurs przeznaczony jest dla projektantów, producentów oraz użytkowników maszyn, w tym maszyn przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Program  kursu obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • szacowanie ryzyka,
  • ocenę ryzyka,
  • projektowanie wymaganego SRP/CS,
  • charakterystykę kategorii odporności na defekty,
  • wyznaczanie parametru MTTFd,
  • wyznaczanie parametru PL,
  • porównanie parametru PL oraz SIL.
W programie poruszone zostaną zagadnienia związane z procesem identyfikacji i ograniczenia ryzyka poprzez realizację szeregu logicznych kroków umożliwiających badanie zagrożeń związanych z maszyną.
Omówione zostaną (na przykładach) sposoby ograniczenia ryzyka poprzez zastosowanie elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Omawiane zagadnienia zostaną również odniesione do przestrzeni zagrożonej wybuchem.

 

Organizacja:

  • Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900.
  • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia – decyduje kolejność zgłoszeń. Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o zakwalifikowaniu do udziału w kursie.
  • Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.

 

Termin kursu: 2020 r. (po zebraniu grupy)
                                  
Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice, Al. Korfantego 79a

Cena kursu: 650,00 zł od osoby (zwolnione z VAT)

 

Karta zgłoszenia

 

Kontakt:
mgr inż. Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.