Projektowanie odmetanowania górotworu

KURS SPECJALISTYCZNY

PROJEKTOWANIE ODMETANOWANIA GÓROTWORU

 

Kurs specjalistyczny przeznaczony dla kadry inżynierskiej zajmującej się bezpieczeństwem technicznym i przeciwwybuchowym, kierowników działów wentylacji i nadsztygarów wentylacji ds. zagrożenia metanowego w zakresie wykonywania projektów odmetanowania górotworu.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu  projektowania odmetanowania przy prowadzeniu dynamicznej eksploatacji górniczej. W ramach zajęć warsztatowych uczestnicy kursu przygotują indywidualny projekt odmetanowania,  który będzie analizowany
i oceniany w trakcie seminarium końcowego.

 

REFERENCJE

Specjalistyczne kursy z zakresu zagrożenia metanowego organizujemy od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilkanaście tysięcy osób z Polski i zagranicy. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

 • Mechanizm i przebieg wydzielania się metanu w górotworze. Wpływ systemów wentylacyjnych na przemieszczanie się stref metanowych.
 • Wyznaczanie parametrów warunkujących zastosowanie i prowadzenie odmetanowania – metanowość bezwzględna, metanowość kryterialna, efektywność odmetanowania.
 • Podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia odmetanowania i ich zastosowanie w praktyce.
 • Kształtowanie się stref desorpcji metanu, wyznaczanie i obliczanie parametrów wydzielania się metanu w strefach odgazowania.
 • Model odmetanowania ścian – zależności graficzne i analityczne.
 • Sporządzanie bilansu ilościowego i jakościowego wydzielania się metanu w strefach odgazowań jako podstawy do projektowania otworów drenażowych.
 • Graficzny i analityczny projekt otworów drenażowych.
 • Techniki wiertnicze, uzbrojenie otworów podczas wiercenia i eksploatacji.
 • Prowadzenie pomiarów w sieci odmetanowania. Korekty projektów odmetanowania w zależności od warunków geologicznych, gazowych i górniczych oraz osiąganych parametrów odmetanowania.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzi specjalista z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych, przewietrzania i odmetanowania kopalń. Nadzór merytoryczny sprawował będzie Kierownik Zakładu Zwalczania Zagrożeń Gazowych Kopalni Doświadczalnej „Barbara”  - dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 32 godziny wykładowe i obejmuje wykłady teoretyczne i warsztatowe.
 • Uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończonym kursie po zaliczeniu projektu oraz materiały szkoleniowe i poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r. 

 

Termin kursu  w II półroczu 2020 r. 

 • 19-22.10.2020r.

Egzamin: 29.10.2020 r.
 

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                                            

Cena1.500,00 zł/osobę (zw. z VAT)

 

Kontakt:
mgr  Dorota Lorenc, tel. 032-259-26-17  e-mail: dlorenc@gig.eu

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.