Kurs w zakresie kotwienia górotworu dla osób zatrudnionych w kierownictwie i dozorze ruchu zakładu górniczego

KURS W ZAKRESIE KOTWIENIA GÓROTWORU DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH
W KIEROWNICTWIE I DOZORZE RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO

 

 
Podstawa kursu: Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. Prawo geologiczne i Górnicze (Dz. U., poz. 868) oraz zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych z 23.11.2016 r ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 9.06.2017 r. (poz.1118). 

 

Zajęcia prowadzi wieloletni pracownik naukowy oraz praktyk z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym w dziedzinie kotwienia górotworu, współpracujący z Zespołem Edukacji i Szkoleń GIG w zakresie realizacji kursów i egzaminów.

Kurs kończy się egzaminem testowym sprawdzającym zakres wiedzy nabytej w trakcie zajęć.
 
Najbliższy planowany termin: II-gie półrocze 2020 r.
 
Miejsce kursu: Zespół Edukacji i Szkoleń GIG, Katowice Al. Korfantego 79a 
                                         
Cena: 850,00 zł od osoby (zwolnione z VAT).
 
Organizacja:
  • Kurs trwa 2 dni 
  • Termin kursu ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
  • Każda ze zgłoszonych osób zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowana o ustalonym terminie kursu.
  • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu, po zdaniu egzaminu.
  • Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się o godzinie 900 i są prowadzone w salach wykładowych Zespołu Edukacji i Szkoleń Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 
Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy przesłać kartę zgłoszenia (dostępną na stronie internetowej lub u organizatora).
 
 
Kontakt: mgr inż Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, e-mail: bkobylinska@gig.eu
 
 
Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.