Inżynier ds. kotwienia górotworu

Oferta dla:

 • NACZELNEGO INŻYNIERA
 • KIEROWNIKA DZIAŁU ROBÓT GÓRNICZYCH
 • KIEROWNIKA DZIAŁU TĄPAŃ I OBUDOWY
 
KURS
DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO INŻYNIERA ds. KOTWIENIA GÓROTWORU oraz osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy z tego zakresu
 
Kurs przeznaczony jest dla osób kandydujących na stanowisko inżyniera ds. kotwienia górotworu oraz osób, które powinny zaktualizować posiadaną wiedzę.
 
Podstawa kursu: zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych z 23.11.2016 r ogłoszonego w Dzienniku Ustaw w dniu 9.06.2017 r. (poz.1118). - w zakładzie górniczym,  w którym stosowana jest obudowa kotwowa wyrobisk powinien być wyznaczony, po odpowiednim przeszkoleniu, inżynier do spraw kotwienia górotworu.

 

Zajęcia prowadzi wieloletni pracownik naukowy GIG z ogromnym doświadczeniem i dorobkiem naukowym w dziedzinie kotwienia górotworu, od lat współpracujący z Zespołem Edukacji i Szkoleń GIG w zakresie realizacji kursów i egzaminów dla inżynierów ds. kotwienia górotworu.

Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zakres wiedzy nabytej w trakcie zajęć.
 
Najbliższy planowany termin: druga połowa 2019 r.
 
Miejsce kursu: Zespól Edukacji I Szkoleniń GIG, Katowice al. Korfantego 79a oraz wybrany, podziemny zakład górniczy
                                         
Cena: 750,00 zł od osoby (zwolnione z VAT).
 
Organizacja:
 • Kurs trwa 2 dni i obejmuje jednodniowe zajęcia teoretyczne oraz jednodniowe zajęcia praktyczne w podziemnym zakładzie górniczym, polegające na obserwacji i kontroli obudowy kotwowej.
 • Termin kursu ustalony zostanie po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowana o ustalonym terminie kursu.
 • Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu, po zdaniu egzaminu.
 • Zajęcia teoretyczne rozpoczynają się o godzinie 900 i są prowadzone w salach wykładowych Zespołu Edukacji
  i Szkoleń Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach.
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym, podziemnym zakładzie górniczym.
 
Tryb naboru: Rekrutacja kandydatów na kurs jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Należy przesłać kartę zgłoszenia (dostępna na stronie internetowej lub u organizatora).
 
 
Kontakt: mgr inż Bogna Kobylińska, tel. 32-259-26-04, e-mail: b.kobylin@gig.eu