Wykonywanie pomiarów zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych

KURS SPECJALISTYCZNY
 

WYKONYWANIE POMIARÓW ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

 

Tematyka kursu odnosi się do zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1118), a także w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. z 2015 r., poz.1702 i 2204 oraz Dz.U. z 2016 r., poz. 949, z późniejszymi zmianami – DZ.U.  z 2017 r., poz. 1247). Przeznaczony jest dla osób wykonujących pomiary zagrożenia radiacyjnego  w zakładach górniczych (pomiarowców).

 

REFERENCJE

Organizujemy kursy z zakresu ochrony radiologicznej od 1996 roku. Przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób. Kursy prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę, przez uznanych specjalistów – praktyków uzyskujących bardzo wysokie oceny od uczestników.

 

PROGRAM KURSU

 1. Podstawowe wiadomości o  promieniowaniu jonizującym i ochronie radiologicznej.
 2. Źródła zagrożenia naturalnymi substancjami promieniotwórczymi w zakładach górniczych.
 3. Stan prawny w dziedzinie ochrony radiologicznej w zakładach górniczych.
 4. Metody i przyrządy do kontroli źródeł zagrożenia radiacyjnego w zakładach górniczych.
 5. Kontrola i przeciwdziałanie zagrożeniom radiacyjnym w zakładach górniczych.
 6. Egzamin końcowy i omówienie najczęściej popełnianych błędów.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Kursy prowadzą  eksperci  -  specjaliści Śląskiego Centrum Radiometrii Środowiskowej GIG.
Główny Instytut Górnictwa  - Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej jest jedną z sześciu (akredytowanych przez PCA) instytucji, wskazanych przez Państwową Agencję Atomistyki, uprawnioną do kontroli narażenia zawodowego na promieniowanie jonizujące. Wykonuje prace pomiarowo-badawcze w obszarze ochrony radiologicznej, radioekologii i dozymetrii radiacyjnej takie, jak: identyfikacja występowania skażeń promieniotwórczych (NORM - naturally occuring radioactive materials, energetyka jądrowa, medycyna nuklearna), pomiary dawki oraz mocy dawki promieniowania jonizującego (alfa, beta, gamma, X, neutrony), pomiary promieniotwórczości materiałów budowlanych (wskaźników aktywności f1 i f2), analizy stężenia izotopów promieniotwórczych w wodzie, żywności, odpadach, powietrzu, próbkach środowiskowych i innych, pomiary stężenia radonu w pomieszczeniach, wyrobiskach górniczych, pomiary ekshalacji radonu z gleby, pomiary rozkładu ziarnowego aerozoli w zakresie 3 - 20 000  nm.

 

ORGANIZACJA KURSU

 • Kurs trwa 16 godzin wykładowych i obejmuje wykłady teoretyczne, panel dyskusyjny przeznaczony na omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników,  omówienie studium przypadku - omówienie zagadnień praktycznych oraz konsultacje po kursie  w zakresie tematyki kursu. 
 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończonym kursie potwierdzające podniesienie kompetencji zawodowych, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (kawa, herbata, catering).
 • Siedziba GIG znajduje się w centrum Katowic z dogodnym dojazdem oraz parkingiem.
 • Zainteresowanym ofertą hotelową umożliwiamy rezerwację w Hotelu KATOWICE (przy tej samej ulicy) w wynegocjowanej dla naszych uczestników cenie - 120 zł za nocleg ze śniadaniem w pokoju jednoosobowym. 
 • Faktury wysyłamy do 7 dni po zakończonym kursie z 14 dniowym terminem płatności, nie wymagamy dokonywania przedpłat.
 • Termin  zostanie potwierdzony fax-em lub e-mailem do osób i firm uprzednio zgłoszonych po zebraniu co najmniej 12 osobowej grupy uczestników.
 • Istnieje możliwość realizacji szkolenia w siedzibie Państwa firmy po indywidualnym uzgodnieniu warunków realizacji.

 

GWARANCJA JAKOŚCI

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania nr JBS- 54/9/2019 wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
 • Akredytacja Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dla wybranych kursów - decyzja KO.ZU.KU.42019/7/06 z dnia 6 lipca 2006 roku 
 • Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00102/2006 z dnia 10.05.2006 r.

 

Termin: II polowa 2020 r.

Miejsce: Główny Instytut Górnictwa – Zespół Edukacji i Szkoleń, Aleja Korfantego 79 a, 40-166 Katowice                                            

Cena620,00 zł/osobę (zw. z VAT)

 

Karta zgłoszenia

Kontakt: mgr inż. Beata Wójcik, tel. 32-259-26-04,  32-259-24-22, e-mail: bwojcik@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.