SHEx - dla handlowców w zakresie wymagań dot. urządzeń w wykonaniu Ex

KURS TYPU SHEx 
dla HANDLOWCÓW W ZAKRESIE PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Stacjonarnie lub do wyboru również w formie on-line (w czasie rczeczywistym)

Kurs przeznaczony jest dla handlowców – zarówno po stronie producentów urządzeń i systemów ochronnych eksploatowanych w przestrzeniach zakwalifikowanych do stref zagrożenia wybuchowego, jak również dla osób dokonujących zamówień i zakupów po stronie odbiorców tych urządzeń (DYREKTYWA ATEX).
 

Program kursu obejmuje 8 godzin wykładowych. Wiadomości zdobyte podczas szkolenia obejmują wiedzę dotyczącą:

 • zagrożeń występujących podczas pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów, mgieł, par cieczy i pyłów;
 • zasad wprowadzania na rynek urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
 • procedury oceny zgodności wyrobów Ex;
 • stosowanych rodzajów zabezpieczeń przeciwwybuchowych urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych;
 • zawartości dokumentów potwierdzających zgodność wyrobów (deklaracja zgodności);
 • wymagań stawianych dokumentacji towarzyszącej urządzeniom przeciwwybuchowym;
 • sposobów znakowania urządzeń przeciwwybuchowych;
 • podstawowe zasady doboru urządzeń pod względem przewidywanych warunków pracy i zagrożeń;
 • zagrożenia i aspekty prawne związane z naprawą i remontami urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.
   

Organizacja kursu:

 • Kurs trwa 1 dzień i obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 • Termin szkolenia potwierdzony zostanie po zebraniu co najmniej 10 osobowej grupy uczestników. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Po zakończeniu kursu proponujemy uczestnikom krótki test z autokorektą, umożliwiający bezpośrednią ocenę zdobytej podczas kursu wiedzy.
 • Każda ze zgłoszonych osób zostanie odpowiednio wcześniej poinformowana o ustalonym terminie szkolenia.
 • Każdy uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe i stosowne zaświadczenie ukończenia szkolenia.
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 900 i prowadzone są w salach wykładowych Centrum Rozwoju Kompetencji GIG.
   

Planowany termin kursu:  17 czerwca 2021 r.

 

(termin potwierdzany jest po uzyskaniu wymaganej ilości zgłoszeń)

Cena: 650,00 zł od osoby (zwolnione z VAT).
 

Karta zgłoszenia

 

Kontakt: mgr inż Bogna Kobylińska, tel. +48 32-259-26-04, e-mail: bkobylin@gig.eu

 

Szkolenie realizowane jest na warunkach umieszczonych w Regulaminie Świadczenia Usług Szkoleniowych. Regulamin dostępny jest w górnej zakładce strony.